مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا برخي از مراجع در بحث امر به معروف، مرتبة جرح و قتل را از وظائف نائب خاص امام(ع) يا معصوم مي دانند و از وظائف مجتهد جامع الشرائط نمي دانند؟

مقداري از شرح حال حضرت ابوالفضل عليهالسلام را به طور مختصر توضيح دهيد.

درباره حضرت علي اكبرعليهالسلام مقداري توضيح دهيد.

درخصوص فضائل و زندگينامه حضرت معصومه (س) مختصراً توضيح دهيد.

درباره حضرت زهرا (س) مطالبي به طور مختصر بنويسيد.

درباره حضرت سجاد به طور مختصر توضيح دهيد.

آيا شيعيان گناهكار از نور و سرشت پيامبران و امامان هستند؟

در آيه آخر سورة حج حضرت ابراهيم به عنوان پدر مسلمانان معرفي شده، آيا منظور پدر معنوي است؟ آيا امامان پدران مسلمانان هستند؟

علت احضار طبيب، با وجود عالم به غيب بودن و قرآن ناطق بودن و طبيب امراض جسمي و روحي بودن حضرت عليعليهالسلام نيز با وجود اين كه ايشان كاملترين انسانها در تمام زمينههاي علمي و معنوي بودند، چه بود؟

چرا بارگاه ائمه معصومين را به طلا مزين ميكنند؟ آيا ائمه با اين كار موافق هستند؟ آيا اين كار اسراف نيست، در حالي كه ائمه تمام زندگي خود را وقف مستضعفان و فقرا ميكردند؟

تفاوت ها و شباهت هاي مذهب سني و شيعه را بنويسيد؟

مذهب سني چگونه به وجود آمد؟

  1. 1883 از 4632