مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

امام عليعليهالسلام در نهج البلاغه، حكمت 238 بيان داشته كه زن و زندگي اش همه دردسر است و چارهاي جز اين نيست. چرا زن و زندگي اش همه دردسر است؟

امام عليعليهالسلام در نهج البلاغه، در حكمت 234، فرموده: برخي از خصلتهاي خوب زنان، خصلتهاي زشت مردان شمرده شده است. اين سخن چه توجيهي دارد؟

امام عليعليهالسلام در خطبه هشتاد نهج البلاغه، شهادت دو زن را برابر با شهادت يك مرد قرار داده است. اين سخن چه توضيحي دارد؟

امام عليعليهالسلام در خطبه هشتاد نهج البلاغه از زنان مذمت نموده است. چرا حضرت از مردان بد مذمت ننموده است؟

با توجه به خطبه هشتاد نهج البلاغه مبني بر نقصان عقل زنان، چگونه ميتوان آن را پذيرفت، در حالي از نظر ارزش انساني با مرد برابر است؟ اگر ناقص العقل است، چگونه ميتواند مردان عاقل را پرورش دهد؟

لقب آيت الله العظمي در زيارت به حضرت علي(ع) نسبت داده شده است. چرا به مراجع هم اين را مي گوييم؟ معني قدّس سره چيست؟

امام حسن(ع) مي دانست آب زهرآلود است و خورد و خودكشي كرد. پاسخ بفرماييد.

مذاهب اربعه اهل سنت را توضيح دهيد.

آيا همه فرقه اهل تسنن به خلافت، يك نظر دارند؟

اگر مسلماني از روي ناراحتي و مشكلات وعصبانيت به يكي از ائمه معصومين ناسزا بگويد، كافر است.

آيا هنوز باغ فدك وجود دارد؟

چه كسي در كوچه به حضرت زهرا (س) سيلي زد؟ آيا فقط به آن حضرت سيلي زد؟

  1. 1886 از 4632