مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پيراهن مشكي براي مصائب اهل بيت (ع ) و ايام شهادت پوشيده مي شود. حال اگراميل كسي فوت كند, پوشيدنش مانعي دارد؟

اگر امام حسين(ع) در مكّه مي ماند و شهيد مي شد، حرمت خانة خدا شكسته ميشد. در اين صورت آيا گناهِ آن، به گردنِ امام حسين(ع) بود يا يزيد؟

چگونه مي توان مردم داري نمود كه مورد رضايت خداوند منان و امام معصوم (ع ) قرارگيرد؟

امام علي(ع) فرمود: اگر مي خواهيد اهل حق را بشناسيد، حق را بشناسيد و اگر مي خواهيد اهل باطل را بشناسيد، باطل را بشناسيد. با توجه به حديد آيا مي توان امام خميني(س) را (با عنايت به اين كه معصوم(ع) نيست و ممكن است اشتباه كند) ملاك و معيار حق قرار داد و اهل حق و باطل را از سخنان ايشان شناخت؟

كيفيت نماز زيارت (قم، كربلا و سوريه) را توضيح دهيد.

آيا خانواده آيت اله بهجت معصوم هستند؟ اگر نيستند چگونه آيت اله بهجت ميان خانوادخود يا ميان جامعه زندگي مي كنند؟ آيا براي او مشكلي پيش نمي آيد؟

چرا امامان شيعه و پيامبران داراي زنان و فرزندان زياد بودند؟

زيارت اهل قبور چه آثاري دارد؟

گفته شده مرحوم طه عرب براي ميتي كه تارك الصلاه و الصوم بوده نماز ميت نخواند، ولي چند شب بعد در خواب ديد آن مرده در بهشت است. وقتي علت را سؤال كرد. مرحوم گفت: در شب اوّل قبر همين كه چشم علي(ع) به من افتاد، مرا به بهشت هدايت نمودند. آيا به صرف شيعه بودن و بدون انجام واجبات انسان به بهشت مي رود؟ آيا اين امر موجب بي اعتنايي به واجبات نميشود؟

كدام روايت، دلالت بر عصمت امام(ع) دارد؟

كدام آيه مربوط به نصب امام(ع) است؟ دلالت آن را توضيح دهيد؟

چرا شيعيان امامت را به عنوان يك اصل اعتقادي معتبر مي دانند؟

  1. 1890 از 4632