مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر همه پيامبران معصوم هستند، چرا معصومان را به چهارده تن محدود ميكنيم؟

روايتي از اميرالمؤمنين (ع) است كه ميفرمايند: من نديدم قرآن فرقي بين بني اسحاق و بني اسماعيل گذاشته باشد. اسحاق پدر يهود و اسماعيل پدر گروهي از اعراب و پيامبر اكرم است. بني اسحاق و بني اسماعيل چه كساني هستند و آيا انسانهاي امروز را شامل ميشوند؟

به نهجالبلاغه بخش كلمات قصار مراجعه كنيد و ببينيد كه حضرت علي(ع) در كلمه شماره 382 كه با عبارت للمؤمن شروع ميشود، اوقات شبانه روز را براي چه كارهايي تنظيم فرموده است. (چون كه نهجالبلاغه نداشتم، اين سؤال را مطرح كردم).

روايتي از امام علي(ع) درباره زيركترين افراد بنويسيد؟

امام سجاد(ع) نسبت به چه اموري به پيشگاه خداوند شكوه كرده و براي نجات از آن چه تقاضايي داشته است؟

آيا در زمان پيامبرص و قبل از واقعه غدير خم صلي الله وعليه وسلمأشهد أنّ عليّاً وليّ اللَّهرحمهما الله جزء اذان بود؟

با توجه به خبر دادن پيامبرص از واقعه كربلا جريان شهادت امام حسينع تكليف يزيد و يزيديان چه ميشود؟ اگر آنها اين كارها را نميكردند، چگونه آن اخبار توجيه ميشد؟

با توجه به اين كه دين اسلام و معصومان(ع) براي زن ارزش والايي قائلند، چگونه ميتوان با توجه به تبليغات غرب - زنان را به هويت شان آشنا نمود و شخصيت آنها را حفظ نمود؟

مگر خداوند پيامبران و ائمه اطهار را براي راهنمايي انسانها در ميان اقوام مختلف نفرستاده است و با علم به اين كه خدا به همه مشكلات و رفتارهاي انساني آگاه است چه نتيجهاي بايد از وضعيتي كه براي امامان به وجود آمد، بايد بگيريم؟

آيا درست است كه روزي نابينايي به خانه حضرت زهرا آمد و حضرت چادر به سر كردند، پرسيدند كه اين شخص كور است و نميبيند، چرا چادر سر كردهايد؟ حضرت جواب دادعليهمالسلام خدا ميبيند؟ اگر اين طور است همه زنها هميشه بايد چادر بر سر داشته باشندرحمة الله چون كه خداوند هميشه ميبيندرحمة الله مگر خداوند نامحرم است؟

در روايات است كه اگر كسي بر مصيبت امام حسين(ع) گريه كند، بهشت بر او واجب ميشود. در اين صورت شرايط قبولي اين عزاداري را بفرماييد.

علت اين كه شيعيان كشورهاي مختلف نميتوانند نماز را به زبان مادري خود بخوانند چيست؟ لطفاً علتي به غير وحدت مسلمين بياوريد.

  1. 1894 از 4632