مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا حضرت زينب(س) جزء چهارده معصوم نميباشد؟

چرا ضريح حضرت امام حسين(ع) شش گوشه دارد؟

چرا بارگاه و گنبد ائمه اطهار را با جواهر و طلا زينت ميدهند، با اين كه از نظر اسلام مرد نميتواند از طلا و جواهر استفاده كند؟

آيا تغيير مذهب مثلاً سني، شيعه شود يا شيعه به مذهب اصل سنت در آيد، گناه است، چون ميان مردم گفته مي شود: فلاني انسان كثيفي بود، زيرا مذهبش را فروخت يا عوض كرد؟ لطفاً در اين مورد توضيح دهيد.

ميگويند امام حسين(ع) خطبهاي ايراد فرمود: حرّ به آن لبيك گفت، چون خداوند به حرّ گوش شنوا داده بود. چرا خداوند فقط به حرّ اين نعمت را داد؟ مگر امتياز وي چه بود؟ اگر خداوند قدرت درك را از لشكر عمر سعد گرفته بود، چه انتظاري بايد از آنها داشت؟

چرا اهل سنت از گفتن صدق الله العلي العظيم خودداري ميكنند؟

چر امامان همگي براي شهادت، مسموميت را انتخاب كردند، با توجه به اين كه حداقل لقمه مشكوك بوده است؟

در كتب تشيع منزلت امامت را بالاتر از منزلت نبوت و رسالت ميدانند. دليل آنان براي اهل تسنن چيست؟ چطور منزلت حضرت ابراهيم با اين كه نبوت و رسالت و امامت را داشت، از ائمه پايينتر است؟!

چرا با توجه به موقعيت اماماني كه در عراق بودهاند و بيشتر بودن تعداد آنها از امامرضا(ع)، تعداد مسلمانان در ايران بيشتر است؟

چرا دنباله امامان بعد از امام حسين(ع) از فرزندان و خاندان امام حسن(ع) شروع نشده است؟

چرا براي امام حسين(ع) عزاداري بيشتري نسبت به بقيّه امامان(ع) انجام ميدهيم؟

نماز زيارت حضرت معصومه(س) و چهارده معصوم(ع) چند ركعت است؟

  1. 1899 از 4632