مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

امام رضا(ع) در مورد حكمت وضو چه مي فرمايد؟

نام فرزندان و شوهر حضرت زينب(س) چيست؟

چند نفر از پيامبران در بقيع دفن شدهاند؟

اگر ولايت مطلقه فقيه مقامي الهي و مافوق بشري است، پس چر اختيارات ولي فقيه را در حيطه قانون اساسي، ساخته دست بشر قرار ميدهند؟

باتوجه به آيه 153 سوره نساء چرا تقاضاي قوم موسي(ع) مبني بر آشكار كردن خداآن هم از طرف مردمي كه به علت مقتضاي زماني و يا عدم شكوفايي فكر و عدم بلوغ فكري كامل نوعي جهالت و سركشي براي آنها به حساب آمده است؟ آن صاعقه سوزان نشان دهنده چه بود؟ رابطه اين عمل با تقاضاي آنان چه بود؟

شرح كامل دربارة روز تاسوعا ،عاشورا ، اربعين حسيني و حوادث آن روزگار ميخواستم.

چه كار كنيم كه دعاهايمان زودتر مستجاب شود و مناسبترين زمان براي دعا كردن چه موقع است؟

با توجه به اين كه امامان(ع) شاهد رفتار و كردارما هستند و در همه جا حضور دارند، چرا گفته شده كه بر سر قبر اين امامان رفته و اين امر ثواب زيادي دارد؟ آيا فرقي بين زيارت از راه دور و زيارت بر سر قبر مطهر آنان وجود دارد؟

چرا حج يا هر مكان زيارتي را ميگويند بايد طلبيده شويد؟ عقيده من اين است كه اگر پول داشته باشيم حتي اگر نطلبد، ميتوانيم برويم. آيا طلبيدن شرط است يا وضعيت مالي؟

از نخبگان سياسي مؤمن و خائن در زمان حضرت علي(ع) تحليل ارايه شود و در اين خصوص كتابهايي را معرفي نماييد.

با اوراق و كاغذهاي باطله كه در آنها نام خدا يا ائمه اطهار(ع) است، چه بايد كرد؟

اگر در اسلام مثله كردن حرام شده، پس چرا حضرت علي(ع) در جنگ احزاب، زماني كه عمروبن عبدود را شكست داد، سرش را از تن جدا كرد!

  1. 1903 از 4632