مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

وقايع بعد از سقيفه تا شهادت حضرت زهرا(س) را بيان كنيد.

لطفاً در مورد تحريفاتي كه در بازگويي واقعة عاشورا وجود دارد شرح دهيد.

معناي باب الحوائج چيست و به چه كساني گفته مي شود؟

نام همة نوه هاي امام علي(ع) و نام فرزندان پيامبر اسلام(ص) را بنويسيد؟

ده تا از القاب امام علي(ع) را بنويسيد.

نام همة فرزندان امام علي(ع) را بنويسيد.

اگر خانمي روضة حضرت اباعبدالله(ع) يا ديگر امامان را بخواند و ما گريه كنيم اشكالي دارد؟

آيا خرج دادن براي امام حسين(ع) يا ديگر ائمه را مي توان به غير شيعه (افراد سنّي يا كافر و مشرك) داد؟ آيا اين كار از لحاظ شرعي درست و صحيح است؟

نقاشي هايي كه به عنوان سيماي ظاهري ائمة اطهار(ع) مثل حضرت علي(ع) ترسيم مي كنند ايا صحت دارد؟ اگر بدون وضو به اين نقاشي ها دست بزنيم اشكال دارد؟

چرا مرقد حضرت زهرا(س) از نظر ها غايب است؟- علت اصلي را مي خواهم چون چيزهايي در مورد ايشان شنيده ام، مي خواهم بدانم صحيح است؟

نهج البلاغه داراي چند نامه است؟

آيا از نظر مقام و رتبه ميان امامان(ع) تفاوتي وجود دارد؟ با توجه به اين كه برخي از امامان(ع) نزد مردم از اهميت بالاتري برخوردارند.

  1. 1911 از 4632