مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چه چيزهايي در فرداي قيامت از انسان شفاعت مي كنند؟

چرا حضرت علي(ع) دخترش (ام كلثوم) را به عقد عمر در آورد؟ ميگويند مصلحت بود. چه مصلحتي بود كه حضرت سكوت كرد؟ اگر آن روز حضرت، عمر را به قتل ميرساند، چند سال بعد مصايل كربلا بر سر امام حسين(ع) نميآمد؟

از ديدگاه امام علي(ع) انفع المعارف چيست؟ توضيح دهيد.

چرا حضرت زهرا(س) خواسته كه قبر او گمنام باشد و بشر از زيارت قبر شريف حضرت محروم باشند؟

در آية 15 سورة قصص واژة شيعه استفاده شده است. لفظ شيعه از چه زماني رونق يافت تا به زمان رسول خاتم(ع) رسيد؟

آيا آية 56 سورة قصص در مورد پدر حضرت علي(ع) است، چرا؟

ميگويند نقش حضرت زينب به عنوان پيام آور عاشورابود. پس بقيه افرادي كه در اسارت بودند چه نقشي داشتند؟ اصولاً فلسفه وجودي ايشان در كربلا چه بود؟

عواملي كه باعث شد قداست قيام عاشورا بعد از چند سال باقي بماند چيست؟

مادرم مقداري طلا براي به دست آوردن سلامتي خودشان نذر كرده بودند كه اگر سالم شود آن را به حرم امام رضا(ع) و ديگر حرم ها بياندازد ولي بعد از فوت او در اثر نداري پدرم آن ها را به اجازة آيت الله تبريزي فروخت تا بعداً بپردازيم. ايا بايد به نذر مادرم عمل كنيم؟ آيا همان طلاها را بايد بگيريم يا مي توانيم پول آن ها را به حرم ها بياندازيم؟

من دربارة تحقيقي خودم دربارة علي(ع) اطلاعاتي دربارة شجاعت، شهادت، حكومت، نهج البلاغه... نياز دارم. لطفاً راهنمايي كنيد.

روايتي را از امام علي(ع) كه ميفرمايد: هر كه بانگ اذان را بشنود و بدان پاسخ ندهد نمازش قبول نيست توضيح دهيد چگونه بايد جواب اذان را بگوييم؟

كمك به ظلم و ظالم به هر شكلي حرام است. حال وجود شخصي به نام علي بن يقطين(يكي از ياران امام كاظم(ع)) در دستگاه ظلم بني عباس چگونه توجيهي دارد؟

  1. 1912 از 4632