مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا در كشور ما كه كشور قرآن، روحانيت و معنويت است، وضعيت جامعه به اين جا رسيده است؟ چرا آن هايي كه قرآن و نهج البلاغه مي خوانند،كارهايي مي كنند كه مناسب با شأنشان نيست؟!

آيا وقتي به زيارت امامان مي رويم بايد ما را بطلبند؟ منظور از طلبيدن چيست؟ نظر شما در اين باره چيست؟

حالت امام علي(ع) را هنگام نماز توصيف كنيد.

جهت پر كردن اوقات فراغت دانش آموزان در محيط شبانه روزي دبيرستان امام علي(ع) كتابخانه اي تشكيل داد و آنان را به مطالعه سوق داده ايم اما با كمبود شديد كتاب مواجهيم و درخواست مساعدت داريم.

دربارة سپاه صدر اسلام و فرماندهان امام علي(ع) در نهج البلاغه چه سخناني فرمود؟

امام علي(ع) دربارة امكانات و خدمات به نظاميان به مالك اشتر چه دستور هايي صادر فرمود؟

مي خواستم بدانم كه چرا مردم ما زماني كه عزاداري ها برگزار مي شود، مانند عزاداري امام حسين(ع) آن را با شور و شوق برگزار مي كنند، ولي فساد در اين جامعه زياد است؟

كدام عدد است كه بر ارقام يكي الي نه بخشپذير است. آيا اين مطلب درست است كه ميگويند: امام علي (ع) آن را حل كرده است؟

در دورة حضرت علي(ع) با چه چيزي آتش روشن مي كردند و چگونه؟

چرا حضرت علي(ع) با دشمنانش مهربان بود، ولي با آنان مي جنگيد؟

چرا سورة والفجر را سورة امام حسين(ع) ناميده اند. مقصود از ليالي عشر و نفس مطمئنه در اين سوره چيست؟ در مورد شأن نزول و محتواي سوره توضيح دهيد.

در مورد نسب شناسي نسبت به علما يا سادات يا امامزاده ها آيا مرجع قابل اطميناني وجود دارد؟

  1. 1916 از 4632