مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در مورد مراسم آشپزي، در برخي مناطق مرسوم است كه زني پابرهنه براي جمع كردن پول به در خانة هفت نفر كه نام ان ها فاطمه است مي رود و هيچ نمي گويد بلكه فقط ذكر مي گويد و مواد لازم براي پختن آش را از آنان تهيه و جمع آوري مي كند. آيا اين مطلب دليلي دارد؟

نمازي كه بعد از زيارت عاشورا مي خوانند چگونه است؟

آيا تا به حال كساني حدس زده اند كه حضرت زهرا(س) در كجا مدفون است؟

اگر امكان دارد اسامي چهارده معصوم و كلية امام زاده هايي كه در ايران اسلامي دفن شده اند با ذكر نام و به كلام امام بر مي گردد و جاي دفن آن ها در هر استان و شهر را مشخص كنيد.

اين كه مي گويند در روز عاشورا امام حسين(ع) با خون وضو گرفت، به چه معنا است؟ مگر خون نجس نيست؟

چرا در نوحه خواني ها و سخنراني هاي مربوط به خانوادة حضرت علي(ع) و حضرت زهرا(س) از ام كلثوم صحبت چنداني نمي شود؟ توضيح دهيد.

من در خانة يكي از اهل سنت آب مي خوردم و گفتم: سلام بر لب تشنة حسين(ع). لبخندي زد و گفت: يزيد كه امام حسين(ع) را نكشته است كه مي گوييد سلام بر لب تشنة حسين(ع). منظور اين اين تبسّم چيست؟

فلسفة سينه زدن چيست؟ و از چه زماني بوجود آمد؟

چرا آن موقع كه دشمنان حضرت فاطمه زهرا (س) را زدند، امام علي (ع) هيچ حركتي نشان نداد و دفاع نكرد؟

چرا در حالي كه امامان قاتلان خود را ميشناختند، آنها را از بين نميبردند؟

انسان معمولي تا چه حد ميتواند معصوم باشد؟

نام همسران حضرت علي(ع) را لطفاً نام برده و بفرماييد كه ام متعه (صيغه) بوده و كدام همسر دائم ايشان بوده است؟

  1. 1917 از 4632