مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

داستان زندگي حضرت اباالفضل را شرح دهيد.

لطفاً برخي از فضيلت هاي شهر قم را كه اهل بيت(ع) دربارة آن سخن گفته ا ند، برايم بنويسيد.

معاني نام هاي حضرت فاطمه الزهرا(س) چيست و چرا به اين نام ها خوانده شدند؟

با توجه به اين كه شركت در مجالس روشه و ذكر مصيبت اهل بيت (ع) بسيار مطلوب است، مشاهده ميشود بعضي مداحان و روضه خوانان مطالبي را كه شايد سند قوي و صحيحي نداشته باشد، مطرح ميكنند. جواز برخورد با آنها و راه برچيده شدن خرافات را بيان كنيد؟

دانشمندان علت زلزله را عوامل دروني زمين نظير حرارت مي دانند، حال آن كه در روايتي از امام صادق(ع) نقل شد كه: افزايش گناه نظير زنا باعث بروز زلزله مي شود،كدام را بايد پذيرفت؟ آيا در زلزله ها تحقيق شده كه افراد آسيب ديده از نظر ايمان چگونه بوده اند؟

حضرت علي(ع) ميفرمايد: دواي تو اي انسان در خود تو است، ليكن نمي فهمي و درد تو از خود تو است اما نميبيني اين چه درد و دوايي است كه انسان آن را نميبيند؟

چرا امام حسين(ع) و سائر امامان در جنگ با دشمنان خود از قدرت الهي و علم غيب خود استفاده نميكردند و تن به سختي و شهادت ميدادند؟

حضرت زهرا(س) مادر تمام امامان ما است. پس سيد بودن از يك زن شروع شد. پس چطور مي شود كه زن نمي تواند در صورت سيد بودن اين امر را به فرزندان خود انتقال دهد؟

با توجه به اين كه شركت در مجالس روشه و ذكر مصيبت اهل بيت(ع) بسيار مطلوب است، مشاهده ميشود بعضي مداحان و روضه خوانان مطالبي را كه شايد سند قوي و صحيحي نداشته باشد، مطرح ميكنند. جواز برخورد با آنها و راه برچيده شدن خرافات را بيان كنيد؟

آيا توفيق رفتن به زيارتگاههاي امامان بستگي به ايمان و صافي قلب دارد و اگر تا به حال قسمت نشده، علامت گناهكار بودن است؟

آيا گوش دادن به نوارهايي كه در آنها گفته شده: من سگ امام حسين هستم، گناه دارد؟

سينه زدن با بدن عريان در مجلس اباعبداللّه (ع) جائز است؟

  1. 1918 از 4632