مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

قدمگاه كه در نيشابور است , واقعيت دارد؟

مرو در كجا واقع شده است كه امام رضا هنگام ورود به ايران روز دهم شوّال از آن جا عبور كرد؟آيا اين گفتار صحّت دارد؟

گوينده امام رضا7در چهارم شوال دختر مأمون رابه تزويج خود درآورد. صحّت و سقم تاريخ و ماجراي آن را بفرماييد.

چرا امام رضا7موقع شهادت دستور داد فرش هاي حجره را جمع كنند و فرمود: مي خواهم غريبانه بميرم ؟

پس از آن كه امام رضا7وليعهد مأمون شناخته شد, مردم كجا و چگونه با او بيعت كردند؟

گويند ششم ماه رمضان نامزدي امام جواد7با دختر مأمون بود. آيا صحيح است ؟ تاريخ دقيق و ماجراي آن چه بود؟

طبق تاريخ بين فوت خليفهء اوّل و آغاز خلافت خليفهء دوم , بيش از سه هفته وقفه است , باوجودي كه دومي خيلي تشنهء خلافت بود, علّت اين وقفه چيست ؟

گويند پنجم رجب روزي است كه توسط عضد الدوله , قبر امام حسين 7تعمير شد. اين واقعه درچه سالي و ماجراي آن چه بود. و عضدالدوله كه بود و چرا قبر امام حسين 7نياز به تعمير داشت ؟

در سال 1330قمري عمال روسيه گنبد امام رضا7را به توپ بستند; چرا؟ به دستور چه كسي اين كار انجام شد و نتيجه اش چه بود؟

حضرت معصومه خواهر امام رضا7در چه تاريخي وارد ايران شد؟ آيا در آن تاريخ امام رضا به شهادت رسيده بود؟

در بحث شهادت حضرت زهرا3آيا اوّل ماجراي قبالهء فدك و سيلي خوردن پيش آمد يا حمله به خانهء ايشان ؟

مي گويند مأمون برادرش (محمد امين ) را كشت . چرا و چگونه ؟ آيا اين موجب بدبيني امام رضا7به او نمي شد؟

  1. 1920 از 4632