مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

ماجراي آب بستن بر قبر امام حسين 7توسط معتصم چيست و در چه تاريخي انجام شد؟

از امام باقر7نقل است گوشت كبوتر, پربركت است . آن را به آدم مبتلا به يرقان بخورانيد. آياكبوتر شامل انواع كبوترها اعم از خانگي يا وحشي (خاكستري ) و قمري و ياكريم مي شود؟

چرا اهل سنت در هنگام نماز مهر نمي گذارند, ولي شيعيان بر مهر سجده مي كنند؟

چرا اهل سنت در صلوات را بر زبان جاري نمي كنند؟

چرا شيعيان در هنگام نماز, دستان خود را بازمي دارند؟

حضرت زينب 3چگونه از دنيا رفت ؟

در ترجمهء آيهء آخر سورهء ممتحنه آمده است : همان طور كه كافران از اهل قبور مأيوسند. اين قسمت چه مفهومي دارد؟

آيا آيهء سورهء نور در مورد عايشه است ؟ چه كسي به عايشه تهمت زد؟ آيا علي 7در اين موردبه پيامبر6چيزي گفت ؟

واعظي , ضمن صحبت روايتي از بحار بدون ذكر شمارهء جلد آن , نقل كردند كه از دست حضرت علي 7سي آب كوثر نمي آشامد تا به اين سؤال با قرآن چه كرديد؟ پاسخ گويد. لطفاً حديث را با ترجمهء دقيق و ذكرشمارهء جلد بحار ارسال داريد.

اگر امامان : از قاتل و سبب قتل و مكان شهادت خود خبر داشته اند, در اين صورت آيا قاتلان آنان مجبور بر قتل نبودند؟ آيا از خود اختياري داشته اند؟ آيا شمر يا ابن ملجم مي توانسته اند آن جنايات را مرتكب نشوند؟

در كتابي نوشته بود: اعمالي وجود دارد كه با انجام آن هر كس كه بخواهد مي تواند حوادث عاشورارا در روز عاشورا ببيند, به جز وقتي كه امام حسين 7پا به قتل گاه مي گذارد! آيا گفتهء اين نويسنده صحّت دارد؟

در روايت آمده است : اگر علي 7نبود, براي حضرت زهرا3كفوي نبود. لطفاً در مورد كفو ومعيار تشخيص كفو توضيح دهيد.

  1. 1921 از 4632