مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

از حضرت اباعبداللَّه الحسين(ع) روايت است: اگر كسي سوره حمد را هفتاد مرتبه بر مرده بخواند و او زنده شود، جاي تعجب نيست. اين مطلب از نظر علمي چقدر اعتبار دارد و آيا شامل تمام افراد ميشود؟

حضرت علي 7در نهج البلاعه مي فرمايند: من به راه هاي آسماني بر راه هاي زميني بيشتر آشنايي دارم . منظور از سخن حضرت چيست ؟

گفته اند در اصول دين تجسس كن ; پس چرا حضرت علي 7مي فرمايد: هر آنچه با عقل خودت تشخيص داده اي , ساختهء ذهن خودت است و ما هنوز خدا را نشناخته ايم ؟

منشأ عصمت انبيا چيست ؟

اسامي شهداي كربلا مشخص و در مقاتل آمده است اما اسامي قاتلين ايشان نيامده است. لطفاً اساميقاتلين شهداي كربلار مرقوم فرماييد.

چرا خداوند خود را مذكر خواند؟ آيا جنس مرد بر جنس زن برتري دارد؟ آيا زني همچون فاطمه 3از مرداني چون شوهرش علي 7و پدرش پيامبر6پايين تر است ؟ چرا برتر نشد؟

نحوه ارتباط با معصومان(ع) چيست؟

آيا بهشت مخصوص شيعيان است ؟ عمل خير غر مسلمان چه مي شود؟

اهل سنّت با شيعيان در بسياري از زمان ها در كنار هم بوده اند و گاهي برادران سنّي شيعه مي شوند.چرا شيعيان نمي توانند سنّي بشوند؟

در مواردي مشاهده مي كنيم بعضي از نماز گزاران به جاي يك مهر از دو عددمهر استفاده مي كنند.علت آن چيست و چرا مسلمانان اهل سنت از مهر استفاده نمي نمايند؟

در زيارت عاشورا، جمله هايي كه بايد صد بار بگوييم، حتماً بايد صدبار گفته شود؟

اهل سنت , امام علي و امامان ديگر را در چه پايه اي قبول دارند؟

  1. 1925 از 4632