مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

با اين كه امام مجتبي 7در خوردن سم مجبور نبودند, چرا سم خوردند؟ آيا اين كار نوعي

خودكشي نيست ؟

با اين كه ائمه اطهار7اكنون در بهشت هستند, چرا بايد براي انان گريه كنيم ؟ اگر فرمودند:درشادي ما شاد در حزن ما محزون باشيد, مربوط به زمان خودشان بوده چون آن ها الأن غمي ندارند؟

مادر بزرگم مي گفت : در سنين پانزده سالگي روزي بين خواب و بيداري بودم كه ناگهان خانم متديني با مقنعه و چادر مشكي وارد اطاق شد, به مجرد ورود, اتاق تاريك روشن شد, كنارم نشست و فرمود: دخترم چراخوابيده اي ؟ از ترس به طرف ديگر برگشتم . آن خانم هم به آن سمت آمد و فرمود: دخترم بخواب و بعد بلند شد ورفت آيا او حضرت زهرا(س ) بود؟ چرا بين خواب و بيداري اين ماجرا اتفاق افتاد؟ ومفهوم اين جريان چيست ؟

آيا حضرت علي 7ديوان شعر> دارد, در صورت مثبت بودن پاسخ , مشخصاتش را بگوييد؟

با اين كه قرآن به زبان محاوره با مخاطبين سخن گفته و در خود فهم همگان است و خود قرآن هم به اين مطلب شاره كرده , چرا بني اكرم 6ائمه اطهار7فرمودند: آيا اين تفسير و تأويلي دارد كه افراد عادي از درك آن عاجزند؟

چرا در قرآن امامت علي 7با ذكر نام آن حضرت بيان نشده است ؟

آيا در نظر خداوند، پيامبر(ص)، امامان معصوم(ع) و امام خميني(ره) بين زن و مرد فرقي وجود دارد؟

حضرت سكينه(ع) كه بود؟

چگونه در وقت هجوم به خانه علي(ع) با وجود حضرت، فاطمه زهرا(ع) پشت درآمد؟

چرا مردم، مخترعان مانند اديسون و... را زيارت نميكنند؟

در بحث اراده و خواست خدا، آيا خدا خواسته است كه عدهاي مانند امام حسين(ع) خوب باشند و عدهاي مانند شمر بد و گمراه؟!

با اين كه حضرت زهرا(ع) را بهترين زنان عالم و الگو ميدانم، اما اطلاع كافي از نحوه شوهر داري و تربيت فرزندان و عبادت آن بزرگوار ندارم. اين اطلاعات را از چه طريقي ميتوانم كسب كنم؟

  1. 1927 از 4632