مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

عزاداري امام حسين 7در ايران از چه دوره اي آغاز شد و به چه صورت ؟

نقش حضرت ابوالفضل 7در قيام چه بود؟

نخل و حجلهء قاسم نشانهء چيست ؟

آيا در لشكر حضرت امام حسين 7ايراني هم بود؟

ياران امام حسين 7چند نفر بودند؟

هنگامي كه امام حسين 7از مكه به طرف كوفه حركت كرد, روزي كه خروج ازمكه و ترك اعمال حج بود و خارج شدن از مكه به معناي خروج از دين بود. يزيد هم از همين حربه استفاده كرد و مردم را هم راه خودنمود. اگر اين حكم در مورد امام استثنا داشته باشد, آيا در مورد ياران امام هم صادق است؟

امام حسين 7چه رابطه اي با جوانان دارد؟ چگونه مي توان از حسين بن علي درس آموخت ؟

چرا بعد از گذشت 14سال از شهادت امام حسين 7هنوز عزاداري مي كنيم ؟

چرا امام حسين 7عليه يزيد قيام كرد و مانند امام مجتبي 7كه با معاويه صلح كردند, با او صلح نكردند؟

فلسفهء علامت كه در جلوي دستهء زنجيرزني و سينه زني حركت مي دهند چيست ؟

چرا ده شب اوّل ماه محرّم عزاداري مي شود؟ مگر نبايد بعد از عاشورا عزاداري نمود؟

به نظر شما آيا عزاداري ما فقط بايد در دههء محرّم باشد؟ آيا تبليغات ما در اين زمينه كم نيست ؟ دراين صورت وظيفه چيست ؟

  1. 1929 از 4632