مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا امام حسين 7با ياران كم قيام كردند؟

مگر يكي از اهداف امام حسين 7اقامهء نماز نبود؟ پس چرا مردم به نماز اهميّت چنداني نمي دهندو در جماعات شركت نمي كنند؟

نقش حضرت علي اصغر و علي اكبر در قيام كربلا چه بود؟

چرا يزيد از حضرت امام حسين 7مي ترسيدند؟

چرا در كربلا امام حسين 7مدّتي با سپاه نجنگيد و از مقاتله با دشمن دست كشيد؟

زنجير و سينه زدن نشانهء چيست ؟

چرا در روز عاشورا وقتي امام حسين 7با سپاهيان پسر زياد صحبت مي كردند, سربازان به دست فرماندهان سر و صدا مي كردند؟

چرا روز عاشورا امام حسين 7از ورود امام سجّاد7به ميدان جنگ جلوگيري كردند؟ چرا همه ءفرزندان و ياران حسين 7كشته شدند, جز پسرش امام چهارم ؟

چرا كار كردن در روز تاسوعا و عاشورا حرام است ؟

چرا روز عاشورا پا برهنه مي شوند؟

چرا روز تاسوعا سر خاك شهدا و مردگان مي روند؟

مراد از تعزيه خواني در اسلام چيست ؟ آيا تعزيه خواني عزاداري خوبي است ؟

  1. 1930 از 4632