مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

نقل به معنا را در مقام نقل حديث تعريف كنيد. با استفاده از روايات اماميه و اقوال علما: الف ) جواز ياعدم جواز نقل به معنا را توضيح دهيد. ب ) شرايط و ضوابط نقل به معنا را بيان كنيد.

ويژگي مصحف امام علي 7را به طور كامل بنويسيد. سرانجام آن چه بود؟

راجع به نذر, فلسفهء نذر, طريق اداي نذر برايم توضيح دهيد و بفرماييد در چه چيزهايي نذر روااست ؟ آيا مي توان نذر مربوط به اطعام در ايام عزاداري را صرف كمك به افراد فقير و محتاج نمود؟

مي گويند علي 7بر چهار زبان فارسي , سرياني , عربي و مجوسي مسلط بوده است ! مي گويندعلي 7را براي تدريس در دانشگاه عربي در ايران آن زمان دعوت كردند. آيا اين مطالب درست است ؟

آيا حضرت علي 7به ايران سفر كرده است ؟ در چه زماني و به كدام شهر آمده است ؟ كتاب را از كجا مي توان تهيه كرد؟

عكس ها و پوسترهاي ائمه اطهار كه در بازار هست , صحت دارد؟ حكم شرعي آنها چيست ؟ با توجه به اين كه در روايت آمده است كه شيطان نمي تواند در چهرهء امامان نفوذ كند. اگر كسي آنها را در خواب ببيند, با همان چهرهء واقعي مي بيند؟

چرا قبور ائمه در قبرستان بقيع بدون قبه و سر پناه است ؟

مي دانيم كه تمام پيامبران و امامان تا آخرين حجت خدا(عج ) از سوي خدا بر گزيده شده اند. مسئله اين است كه رهبران ما بعد از ائمه چگونه انتخاب شده اند؟

از دو مورد زير تحمل كدام يك دردناك تر بوده است : شهادت حضرت علي اكبر و علي اصغر و حضرت عباس براي امام حسين 7 يا ذبح حضرت اسماعيل براي حضرت ابراهيم 7

آيا امامان : و فقها دربارهء مهر اظهار نظر نموده اند؟ ضمناً بگوييد نماز بدون مهر موجب بطلان است ؟

فلسفهء وجودي مُهر چيست ؟ چرا فقط شيعه از آن استفاده مي كن ؟

به كتاب هايي مثل مفاتيح الجنان , نهج البلاغة و صحيفهء سجاديه علاقهء شديد دارم .

به خاطر عدم امكان مالي قادر به تهيهء آن نيستم . مستدعي است فراهم كرده و برايم ارسال نماييد. متشكرم .

  1. 1934 از 4632