مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در برخي روايات حضرت زهرا(س) از امام حسين(ع) در مورد مطالب ايراد شده در مسجد ميپرسد. آيا خود حضرت در ماز جماعت شركت نميكردند؟

در بخشي از حديث كساء، حضرت زهرا(س) از گفتگو بني خدا و جبرئيل سخن ميگويند. آيا ايشان اين گفتگو را ميشنيدهاند؟

در مورد حديث كساء يك سؤال مطرح ميباشد: چرا حضرت زهرا(س) در اين حديث به علي(ع) اميرالمؤمنين خطاب ميكند، در حالي كه در زمان حيات پيامبر ميباشند؟

خواهشمندم در صورت امكان القاب و اسامي حضرت فاطمهء زهرا3را براي اين جانب بنويسيد.

حضرت فاطمه 3توسط چه كسي به شهادت رسيد؟

آيا كار ابولؤلؤ مورد تأييد اسلام و حضرت علي 7قرار گرفت ؟ چرا شيعيان تعصب زيادي بر مزار و كارش به خرج مي دهند كه گاه موجبات درگيري هايي بين سنيان و شيعيان گرديده است ؟! آيا او غير از عمر افراد ديگري را كشت ؟

ابن شهر آشوب روايت كرده : منصور به موسب بن جعفر7پيشنهاد كرد: نوروز را براي تبريك جلوس كند و هرچه نزد او آوردند, دريافت كند. وي فرمود: . حال آيا نوروزبيهوده است ؟ اسلام و امامان چه سلوكي داشته اند؟

آيا آيهء 29سورهء دخان مربوط به امام حسين 7است ؟ علت شش گوشه بودن قبر امام حسين 7چيست ؟

آيا هارون برادر موسي 7كشته شد؟ در تاريخ آمده كه يهود به موسي گفتند: هارون نمرده , بلكه تو او را كشتي !ولي گويا امام صادق 7فرمود كه هارون بر تختي خوابيد و سپس مُرد. آيا امام ششم نسبش به ايرانيان مي رسد؟

سبب بيماري امام زين العابدين در كربلا چه بود؟ در چه سنّي بودند؟ آيا امام باقر7هم در كربلا بود؟ چه سني داشت ؟ اين كه گفته شده شهربانو خود را در فرات تلف كرد تا اسير نگردد, صحيح است ؟

در كتاب هاي مقتل امام حسين 7از آيهء 23احزاب بسيار استفاده شده است . آيا اين آيه مربوط به امام مي باشد؟

معتبرترين كتب فقهي شيعي و سني را نام ببريد. آيا آن ها ترجمه شده اند؟

  1. 1937 از 4632