مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

نظر اهل سنت در مورد واقعهء عاشورا چيست ؟ آيا آنان دفاع مي كنند يا بي اعتنايند؟

وجه تسميهء اسامي حضرت زهرا3را بنويسيد.

چرا علي(ع) فرموده عقل زن ناقص است؟

آيا حضرت خاتم الأنبياء محمد مصطفي(ص) و حضرت خاتم الأوصيا، حضرت علي(ع) به ايران سفر كردهاند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مدتش را ذكر كنيد.

حكمت و فضيلت تسبيحات حضرت زهرا3چيست ؟

درباره زيارت جامعه كبيره توضيح دهيد.

چرا امام حسين(ع) حجّ خود را ناتمام گذاشت و به طرف كربلا حركت كرد؟

آيا ابوبكر و عمر با هم خويشاوند بودهاند كه هر جا ميرفتند، با هم بودند؟ آيا آنها با علي(ع) وفاطمه(س) خويشاوند بودند؟

در تاريخ آمده كه علي(ع) شجاع بوده است. پس به چه دليل همسرش فاطمه زهرا(س) را مورداذيّت قرار دادن و ايشان عكسالعملي نشان نداده است؟! آيا شكايت به دادگاه در آن زمان برده نشده است؟

در ايام فاطميه و ايام ديگر كه از حضرت فاطمه(س) سخن ميگويند و ظلمهايي كه بر او شده گفتهميشود، چرا نامي از ظلم كنندهها بر او (عمر و...) برده نميشود، تا در ذهن مردم و بچهها بماند؟

افرادي هستند كه اهل نمازند, ولي در رابطه با درآمد حلال و حرام مقيّد نيستند و اهميّت نمي دهند واز طرفي زود به زود به زيارت خانهء خدا, كربلا, سوريه مي روند و كمك مالي به ديگران مي كنند و در ايام عاشوراخرج مي دهند اين انسان ها در نظر خداوند چه جور هستند و چطور خداوند آن ها را زود به زود به مكه دعوت مي كند, ولي كساني هستند كه آرزويشان رفتن به مكّه و كربلا است , اما به آرزويشان نمي رسند؟

نظر قرآن دربارة شعر و شاعري چيست ؟ لطفاً چند روايت و خاطره از اهل بيت(ع) در اين خصوص ذكر كنيد:

  1. 1939 از 4632