مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيات مودّت ، تطهير، مباهله، أبرار و صلوات چه مي باشند؟

آيا مطالب كتاب اهل سنت واقعي جلد اول و دوم و ديگر كتاب هاي اين نويسنده معتبر مي باشد؟

در زمينة دوست يابي و روش هاي صحيح و معيارهاي دوست يابي از نظر ائمه (ع) و هم چنين روش هاي حفظ پايه هاي دوستي و مستحكم سازي آن رواياتي را نقل كنيد و توضيحاتي بدهيد؟

ما از زندگاني ائمة اطهار (ع) فقط كلياتي را مي دانيم، مثلاً از امام حسين و حضرت زينب(ع) واقعة كربلا را مي داينم. آيا از اين عزيزان فقط اين مطالب هست يا مطالب ديگري نيز هست؟

منشأ كلمات عاشورا و تاسوعا چيست؟

كدام خطبه است كه امام علي(ع) براي اصحاب خود ايراد نمودند كه الف ندارد؟ كدام خطبه از آن حضرت است كه نقطه ندارد؟

ـ پيروان حضرت نوح (ع) و ابراهيم (ع) را چه ميگوييد؟

چرا حضرت علي (ع) پس از دست يابي به عمر وبن عاص در جنگ صفين به حيات وي خاتمه نداد تا مسلمانان از شرّ اين جرثومة فساد آسوده گردند؟

چرا خدا مرا پيامبر يا امام نكرد؟

جريان حجّهْْ الوداع و حديث غدير را ذكر كنيد.

اولوالأمر چه افرادي هستند؟

پيامبر اكرم(ص) فرمودند: انّا مدينة العلم و علي بابها سؤال اين است كه علم حضرت رسول خدا(ص) و ائمه اطهار(ع) چه نوع علمي بوده است؟ شعاع و محدوده آن چه مقدار است؟

  1. 1941 از 4632