مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

عصمت امام(ع) به جز آيه تطهير از چه راهي ثابت ميشود؟

چرا حضرت علي(ع) بعد از رحلت پيامبر(ص) نتوانست حكومت را به دست گيرد؟

آيا ولي فقيه تمام اختيارات امام معصوم را دارد، مثلاً اگر سيبي يا پرتقالي را از وسط نصف كرده و بگويد يك طرف آن حلال و طرف ديگر حرام است آيا بايد حتماً اطاعت كرد؟

امام حسن و امام حسين(عليهما السلام) بعد از صلح با معاويه در كجا سكونت داشتند؟ و تا سال 60 هجري چه فعاليت هايي بخصوص در زمينه سياست انجام ميدادند؟

نمازي كه بر ائمهء اطهار واجب نيست و بر ما واجب است , چه نام دارد؟

زمان ساخت و چگونگي ساخت ضريح حضرت رضا7و حضرت معصومه 3رابنويسيد.

روايتي از امام حسن عسگري(ع) را برايم بنويسيد تا الگوي تمام ابعاد زندگي من قرار گيرد.

برگه هايي را كه اسامي امامان(ع) و باري تعالي روي آن نوشته شده چه كنيم؟

اوراقي كه در ميان مردم پخش ميشود به عنوان معجزه امامان يا وصيت نامه حضرت محمد(ص) و درخواست چاپ مجدد ميكنند و... آيا صحت دارد؟ چه افرادي اقدام به اين كارها ميكنند و به چه علت؟ وظيفه مردم چيست؟

علاقه فراواني به آشنايي با معصومان : و زندگاني آنان دارم .لطفاً مرا در اين زمينه و كتاب هايي كه دربارهء آنان نوشته شده است , راهنمايي كنيد.

براي اين كه فرزند انسان بندهء صالح خدا باشد, انجام چه اعمال و خواندن چه اذكاري در طول زندگي يا در شب زفاف از سوي ائمه معصوم :سفارش شده است ؟

چرا شب قدر را به نام حضرت فاطمه 3ناميده اند؟ لطفاً علت آن را توضيح دهيد.

  1. 1943 از 4632