مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

دليل تأكيد بر پنهان ساختن معجزات و رؤياها چيست ؟ چرا نبايد معجزه اي را براي ديگران بيان كنيم ؟ چرا نبايد رؤيايي را چه بد و چه خوب براي ديگران تعريف كنيم ؟

انسان هاي معمولي براي فهم قرآن چقدر محتاج معصوم هستند؟

در مراسم عزاداري اهل بيت : مشاهده مي شود كه عده اي ازجوانان , لباس از تن در آورده , سينه مي زنند, در حاليكه روحاني ها آرام و بدون سر وصدا سينه مي زنند. كدام يك از اين دو برتر است و ثواب بيشتري دارد؟

آيا پوشيدن لباس سياه در مرگ افراد, ريشهء مذهبي دارد و آيادعوت كردن مردم به صرف شام يا نهار, ريشه مذهبي دارد يا رسم ملي است , نظراسلام چيست ؟

بعد از واقعه كربلا چه كسي امام حسين 7را دفن كرد و بعد از چند روز سر آن حضرت رادفن كردند, آيا نبش قبر كردند؟ يا در جاي ديگري دفن كردند؟

با توجه به اين كه حضرت علي 7پنج سال حكومت كرد, چرا در نهج البلاغه به خمس اشاره اي نشده است ؟

بهترين كتابي كه مي توان در مورد حضرت فاطمه 3و هم چنين همسرداري و تربيت فرزند خواند, چيست ؟

تاريخچهء پيدايش شيعه چيست ؟

چه دليلي بر نحوهء خاص عزاداري براي ائمه , همچون سينه زني يا زنجير زني وجود دارد؟

آيا از ميان همهء انسان ها فقط شيعيان به بهشت مي روند؟! آيااين لغو خلقت را نمي فهماند؟

با توجه به اين كه خداوند متعال به همه انسان ها نزديك است , چرا براي نزديكي به او, ائمه را واسطه قرار مي دهند؟

مقصود از تسامح و تساهل در دين چيست ؟

  1. 1944 از 4632