مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

حقيقت و باطن دنيا چيست ؟ لطفاً فرمايش پيامبر اكرم 6و ائمهء اطهار را دربارهء دنيا بيان فرماييد آيا كتابي در اين زمينه وجود دارد؟

چه مدرك تاريخي در خصوص هجوم عمر به منزل علي 7و شكستن پهلوي فاطمه زهرا و سقطمحسنش وجود دارد. آيا اين كار ممكن است ؟

برادران سني به آل عبا ايراد مي گيرند و بر اين اعتقادند كه مگر علي 7يا حسينين 8فرصت اين را داشتند كه وقت شريف خود را براي رفتن زير عباي پيغمبر6صرف كنند؟

القاب و كنيهء حضرت امام رضا7را بنويسيد.

دليل قانع كننده در برابر اهل سنت در مورد امامت چيست ؟

نبوت بالاتر است يا امامت ؟

تاريخ و علت شهادت امام سجاد7را بنويسيد؟

تاريخ و علت شهادت امام حسين 7را بنويسيد.

تاريخ و محل ولادت و مدّت امامت و تعداد فرزندان امام علي 7را مرقوم بفرماييد.

تعداد فرزندان و همسران حضرت علي 7و نام آن ها را ذكر بفرماييد.

آيا عقيل بن ابي طالب برادر تني حضرت علي 7بود يا برادر ناتني آن حضرت ؟ دربارهء زندگي جناب عقيل شرح كوتاهي بيان فرماييد.

حضرت زينب بعد از امام حسين 7چند سال عمر كرد؟

  1. 1952 از 4632