مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا به امام رضا7ضامن آهو لقب داده اند و معناي ثامن الحجج چيست ؟

اعمال روز عاشورا را شرح دهيد.

جنگ آخر حضرت امام حسين 7در روز عاشورا را به اختصار توضيح دهيد.

آيا كسي كه در ايّام عادت است , مي تواند به زيارت ائمه اطهار: برود؟

در زيارت عاشورا قسمت هاي آخر، اوّلي، دومي، سومي و چهارمي منظور چه كساني هستند و چرا نام آن ها مستقيم آورده نشده است؟

با توجه به اين كه همه جا از آن خدا است و او حضور دارد، نيز ائمه(ع) حاضر و ناظر بر اعمال ما هستند، پس تفاوت زيارت رفتن و سفر حج با اين كه انسان از محلّي دور سلام بفرستد چيست؟

طبق حديث لولاك لما خلقت الأفلاك آيا مقام حضرت فاطمه(س) از پيامبر(ص) بيشتر است؟

به چه علت خاتم پيامبران و امامان(ع) از اعراب برگزيده شده اند؟

دلايل معصوم بودن انبياء را توضيح دهيد.

چرا عربها اولين امام خود را ابوبكر مينامند؟

چرا اسلامي كه اكنون در جامعه ترويج مي شود، به تجليل از مردگان پرداخته و مراسم عزاداري را به بهترين وجه برگزار مي كند اما به شادي ها كم توجه است؟ آيا اين مرده پرستي نيست؟

چرا با وجودي كه امام حسن(ع) فرزند بزرگ امام علي(ع) است، در سخنراني ها كمتر از ايشان صحبت مي شود و به مراسم ميلاد و عزاداري ايشان كم تر توجه مي شود؟

  1. 1953 از 4632