مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا معجزه علم است؟ اگر پاسخ مثبت است، يعني روزي انسان عادي نيز به آن دست پيدا ميكنند؟

آيا مي توان پيامبر و ائمه اطهار(ع) را در عين حال كه بنده و آفريد? خدا هستند، به اذن و اراده خدا خالق و رازق و همه كار? جهان خلقت دانست؟ آيا ميتوانيم ولايت تكويني به اين معناي گسترده را براي انان معتقد باشيم؟

معناي ولايت تشريعي چيست، آيا پيامبر و ائمه ولايت تشريعي دارند؟

چرا سرزمين كربلا براي جنگ انتخاب شد؟

ما چه مقدار از اهداف والاي امامت و رسالت دور شده ايم؟

آيا رعايت آداب زيارت لازم است، و اگر بدون رعايت آداب زيارت كنيم، ثواب دارد؟

اگر كسي عملي را كه از امامان(ع) رسيد، انجام دهد به ثوابهاي آن ميرسد؟

چرا دعاهايمان مستجاب نمي شود؟

چرا خداوند براي اين دوره هيچ پيامبر و امامي انتخاب نكرده است؟

بهترين راه اثبات و شناخت امام چيست؟

آيا امامت ابوبكر، عمر و عثمان صحيح بود؟

آيا زيارتنامة ائمة اطهار و تلاوت قرآن كريم را مي شود فقط به زبان فارسي خواند؟

  1. 1957 از 4632