مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا مستشرقان شيعيان را كساني مي دانند كه فقط گريستن را بلدند ؟

آيا مسيحي مي تواند به سعادت مورد نظر ائمه اطهار برسد؟

آيا همه پيامبران به امامت و ولايت اشاره داشته اند؟

آيا در جهان آخرت ساداتي كه اصل و نسب آن ها به پيامبر بر مي گردد با حضرت فاطمه و حضرت خديجه محرم مي شوند؟

ثواب تربت امام حسين(ع) را ذكر كنيد و بگوييد هنگام دفن مرده در كجاي بدن ميّت تربت گذارده مي شود؟

كتابي كه در آن تمام احاديث چهارده معصوم از كل عمرشان جمع آوري شده باشد، به من معرفي كنيد.

در كتاب سياحت غرب شخصيت هادي همان امام هادي (ع) ميباشد؟

آيا اين شخصيت هادي تمامي انسانها است يا تنها هادي پرهيزگاران ميباشد؟

چرا پيامبر (ص) فدك را مهريه حضرت زهرا(س) قرار داد، مگر بيت المال نبود؟

آيا سنّي ها روايت من كنتُ مولاه فهذا عليٌ مولاه را قبول دارند؟ اگر قبول دارند، پس چرا با حضرت علي مخالفت و دشمني مي كنند؟

اگر لباس سياه كراهت دارد، چرا امام مجتبي(ع) هنگام شهادت حضرت علي(ع) كه از خانه خارج شد تا براي مردم سخن بگويد، جامه سياه پوشيده بود؟

آيا علم جوابي براي شفاعت ائمه(ع) كه از مجاري غير طبيعي شامل انسان هاي مريض مي شود دارد؟

الگوهاي بشري هميشه موفق بودهاند. چرا معصومان(ع) در مقابل حكام جور دچار شكست ظاهري شدند؟ اين موضوع تأثير عجيبي در نگرش انسان هاي مادي دارد؟

  1. 1958 از 4632