مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا امامان را به قتل مي رساندند؟

چرا ابن ملجم مرادي امام علي (ع) را به قتل رساند؟

حضرت علي (ع) به دست چه كسي و چگونه به شهادت رسيد؟

تعداد فرزندان پسر و دختر حضرت علي (ع) و نام ايشان را براي ما بنويسيد.

ديدگاه نهج البلاغه در مورد بلوغ چيست؟

چرا امامان ما دوازده نفر هستند؟

چرا از نظر اهل تسنن، مذهب تشيع غير قابل قبول است و يا بالعكس؟

چرا حضرت علي(ع) با توجه به اين كه مي دانست عثمان بر حق نيست، از او دفاع كرد و كوشيد مردم او را نكشند؟

در نامة 31 نهج البلاغه آمده فانّك اوّل ما خُلقتَ جاهلاً ثم عُلِّمتَ مقصود از اين كه نادان بودي چيست؟ (با توجه به اين كه حضرت امام حسن(ع) معصوم بود).

چه عواملي باعث قيام عاشورا شد و آثار و ثمرات آن چه بود؟

چرا ائمه با وجود عصمت، توبه و استغفار مي كردند؟

آيا شهربانو، مادر امام سجاد (ع) در كربلا حضور داشت؟ به جز امام سجاد (ع) فرزند ديگري داشت؟ در مورد زندگي آن بانوي گرامي اطلاعاتي در اختيار ما بگذاريد.

  1. 1959 از 4632