مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

با توجه به آية 11 سوره حجرات كه مؤمنين را از تمسخر و به كار گرفتن لقبهاي زشت براي يك ديگر بازداشته و همچنين با توجه به سخن حضرت عليدر نهجالبلاغه دربارة عمر (ص 712، سخن 219، ترجمه فيضالاسلام) و خطبة ديگر امامدر مورد نهي از نفرين و لعن كردن به بندگان خدا، آيا لعن و نفرين فرستاد به عمر و... توسط شيعيان، كار درستي است؟

چگونه ميتوان به حضرت علي نزديك شد و پيرو راستين آن حضرت شد؟

چرا، نام امام حسن و امام حسين در قرآن نيامده است؟

چرا هنگام زيارت، ضريح را ميبوسيم، در حالي كه از نظر اهل تسنن اين كار نوعي، بتپرستي است. نظر اسلام در اين باره چيست؟

چرا نام حضرت علي در قرآن نيامده است؟

كدام پيامبر، مقام امامت هم داشت؟

چرا با آن كه امامان معصوم: انسانهاي ساده و بي آلايش بودند، مرقدهاي شريف آنان، با طلا و چيزهاي گرانقيمت تزئين شده است؟

الگوپذيري از امامان معصوم: در زندگيها چه تأثير و اهميتي و در چه بخشهايي دارد؟

قرآن كريم دربارة زيات كردن امامان معصوم: چه فرموده و چه پاداشي براي زيات كنندگان پيش بيني كرده است؟

در بعضي روايات آمده است كه: حديث بايد موافق قرآن باشد و برخي علماي شيعه ميگويند: كربلا از كعبه بالاتر است و اگر مهر كربلا، مانند قرآن در دستشويي بيفتد بايد بيرون آورد و اگر امكان ندارد، بايد از آن دستشويي استفاده نشود، مگر در همة مساجد و در كربلا دستشويي نيست؟ اين كار، خيلي مشكل است; در مسجدالحرام و مسجدالنبي و همة دنيا دستشويي وجود دارد. برتري كربلا از كعبه و خاك كربلا از خاك كعبه، از چه آيهاي استفاده ميشود؟

براي خواب ديدن مطلب خود و پيامبران و امامان چه بايد كرد؟

برخي از كافران در مورد خلافت حضرت علي، كم بودن سنّ ايشان در آن زمان را بهانه قرار داده بودند; آيهاي بنويسيد كه اشاره به اين مورد دارد و دربارة يكي از پيامبران ميباشد؟

  1. 1967 از 4632