مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

گفتهاند حروف مقطعه رمزي بين خدا و پيامبر است، آيا پيامبر اكرمائمه: را از اين رمز آگاه كرده است؟ اگر چنين نيست پس چرا حضرت عليو زينباز آن اطلاع داشتند؟

چرا در قرآن از قيام امام حسين كه يكي از حوادث مهم اسلام است، سخني به ميان نيامده است؟

عنوان سيد، به ويژه سيّدِ حسيني از امتيازات معنوي مسلمانان است. ريشة واقعي سادات از كدام يك از ائمه اطهار: است و در چه صورتي يك فرد، جزء سادات (سيده يا سيد) محسوب ميشود؟

چرا خداوند خود را با آن كه پيامبر اكرم يا پيامبران و امامان: كه به خدا خيلي نزديك بودند و دستورات او را اطاعت ميكردند، به آنها نشان نداد؟

اگر شخصي به يكي از معصومان: توسل و تمسك كند و در طول اين مدت گاهي شيطان ملعون او را فريب دهد يا به دلايلي دست به گناه مثل ترك نماز و... بزند وعهد و پيمان خود را بشكند آيا ميتواند به كمك و عنايت آن معصوماميد داشته باشد؟!

چرا حضرت علي تربيت فرزند خود را از آموزش قرآن شروع كرد؟

آيا اهل سنت در آخرت به بهشت ميروند؟

با توجه به آية 72 سورة توبه، ويژگي، رضوان، كه به اكبر توصيف شده، چيست؟ جايگاه كيست؟ آيا به پيامبران و معصومان اختصاص دارد يا هر فردي با اعمال نيك ميتواند به آن دست يابد؟

آياتي كه حضرت فاطمه زهرا3 در خطبه فدكيه، و در بستر بيماري، بر زنان انصار و مهاجر خواندند، كدام است؟

وظيفه من به عنوان يك دختر شيعه چيست؟

آيا حضرت علي در هنگامي كه اذان ميداد جمله اشهد انّ عليّا وليّ الله را بيان ميكردند؟

با توجه به اين كه همة امامان از آيندة خود خبر داشتند در حقيقت اين يك نوع وحي است كه هر كس از آيندة خودش باخبر باشد، در حالي كه از نظر اسلام، امامان معصوم: فاقد وحي بودند؟

  1. 1968 از 4632