مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در سوره ممتحنه، آيه 13، كفار چگونه از اهل قبور نااميدند؟

چرا حضرت عليسورة هل اتي را فراوان قرائت ميكردند؟

چرا به معجزه، معجزه ميگويند؟

پيامبر6 نسبت خود را به اميرالمؤمنينهمانند نسبت چه كساني دانسته است؟ (حديث را بنويسيد)

معجزات چگونه به وجود ميآمد؟ توضيح دهيد.

اين جانب مشغول تحقيق موضوع: تقيه از ديدگاه مذاهب مختلف اسلامي، به ويژه با گرايش تفسيري هستم استدعا دارم مطالب پيرامون تقيه، توريه، اكراه و مدارا را در اختيار اين جانب قرار دهيد.

گفته ميشود كه هر سورهاي به نام يكي از امامان معصوم: است; لطفاً مشخص كنيد كدام سوره به نام كدام امام معصوم است؟

چه مطالبي در قرآن كريم، دربارة امامان معصوم: آمده است؟

آيا نمونهاي از معجزههاي امامان: در قرآن آمده است؟ لطفاً به چند مورد از آنها اشاره بفرماييد؟

آيا كتاب آسماني كه در اختيار ما است به همان ترتيبي است كه حضرت علي آن را تدوين نمودهاند؟

مقام امامتي كه پيامبر اسلام داشت، با مقام امامت ائمه چه تفاوتي دارد؟

با وجود آيات زيادي كه در شأن حضرت علينازل شده، پس چرا نام آن حضرت صريحاً نيامده است؟ اگر در آية مربوط به غدير خم نام امامميآمد، آيا اختلافي بين اهل شيعه و سني در مورد خلافت بعد از پيامبر پيش ميآمد؟

  1. 1974 از 4632