مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا برخي، بهشت رفتن را به شيعيان امامي محدود ميكنند؟ آيا در آيينهاي ديگر انسانهاي خوب نيست؟ آيا هدف خلقت، پذيرش و اعتقاد به معصومين است يا رسيدن به صفات الهي و انسان كامل شدن؟ چرا اگر انساني از راه ديگري به اين مرحله رسيد بايد از پاداش خداوند محروم شود؟

با توجه به اين كه افاضة وجود، همواره براي بندگان وجود دارد، و گاهي يك رخداد ناگواري براي بچههاي كم سن و سال و يا غيره پيش ميآيد كه به طرز معجزهآسايي نجات پيدا ميكنند; لطفاً بفرماييد معنا و مراد از جملة يَحْفَظُونَهُو مِنْ أَمْرِ اللَّه چيست، آيا معاني اين آيه عامّ است؟

با اين كه حضرت فاطمهاز ازل الگوي تمام زنان بوده، چرا قرآن كريم بيشتر از حضرت مريمسخن به ميان آورده، با اين كه حضرت مريم پيامبر نبوده و مقام امامت نيز نداشته است؟!

آيا اين سخن صحيح است كه نعوذبالله حضرت عليدر منزل عبدالرحمن بن عوف شراب ميخورند; سپس به نماز ميايستند، آن گاه سورة حمد را اشتباه ميخوانند، پس از اين ماجرا آيات تحريم شراب نازل شد؟

آيا مقام حضرت عليبالاتر از مقام پيامبران، به جز پيامبر اسلام است؟

آيا اين سخن از سيد نعمت اللّه جزائري صحيح است كه جبرئيل وحي و نبوّت را به اشتباه براي پيامبر اكرمبرده، پيامبري مخصوص حضرت عليبوده است؟

اگر رجعت براي آن است كه امامان و صالحان، به پاداش زحماتشان برسند; پس بهشت براي چيست؟

اسامي تمام پيامبران و امامان را بنويسيد؟

چند لقب براي امام عليدر قرآن وجود دارد؟

كسي كه نماز نميخواند و ميگويد تا من معجزهاي نبينم نماز نميخوانم، چگونه ميتوان او را راهنمايي كرد؟

چرا شيعيان با اهميت دادن بيشتر به دعا و مفاتيح، نسبت به قرآن، دستاويزي به عربستانيها براي سرزنش كردن ميدهند؟

چرا حضرت امام حسينبا اين كه ميدانستند كه اگر به كربلا تشريف ببرند، جنگ در ماه محرم، يكي از ماههاي حرام، در خواهد گرفت، به آنجا رفتند؟

  1. 1975 از 4632