مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

منابع وسنديت اتفاقاتي كه درهنگام بيعت گرفتن از حضرت علي ع رخ داده است.

آيا در مجالس مولودي ائمه اطهارمي تواند مداح مجلس براي مستمعين روضه بخواند و مردم براي معصومين اشك بريزند؟

علت اينكه دانشجوهاي جوان ما در مكه و مدينه به طور نامعقولي به زيارت حرم مي روند چيست؟آيا امكان جلوگيري از آن را داريد؟

چرا ائمه اطهار از حريم خود دفاع نمي كنند مثل انفجار بمب در حرم مطهر امام رضا(يا حمله به گنبد امام علي (در چندين سال پيش يا مواردي نظير آن ؟

چرا مسئولين گذاشتند تا از اسامي و القاب امامان معصوم( جهت نام گذاري صندوق هاي قرض الحسنه و مؤسسه هاي تجاري مانند اعتبار فرشتگان، اعتبار ثامن الائمه استفاده كرده اند؟ ناگفته نماند كه افراد كم فرهنگ موارد فوق را به حساب روحانيت گذاشته و مي گويند كه مي خواهند از اسامي ائمه ( سوء استفاده كنند!

1- آيافقط شايستگي خداوند علت سجده براو است؟

2- پيامبرصبوسيله عبدالمطلب بزرگ شده و سپس با ابوطالب وهمسري پولدار وعليع بوده است؟پس ماچه؟

3- آيا به بيان امام عليع تمام دين آموختني وعمل بدان است؟

4- آيا نشانه هايي ازعالم آخرت دراين دنيا وجود دارد؟

ترتيب وضو گرفتن چرا د رمذهب شيعه با اهل سنت تفاوت دارد در صورتي كه از ظاهر معاني آيات قرآن چنين بدست مي آيد كه مثلاً دست ها را تاآرنج بشويند درحالي كه شيعيان برعكس تا مچ مي شويند؟

در پاسخ به افرادي كه مي گويند كساني كه در عزاداري ها شركت مي كنند ابتدا بايد سيرة عملي را ياد بگيرند بعد عزاداري كنند چه بگوئيم؟

چرا كنترل كامل بر روي مواردي كه باعث انحراف جوانان مي شود وجود ندارد؟مثلاً در آدرس زير فروشنده هاي دورهگر به راحتي در ميان جمع كثيري ازمردم راه مي روند و CD وعكس ها و پاسورهاي غيرمجاز و خلاف شرع به جوانان مي فروشند و درحالي كه هيچ كس جلوي آنها را نمي گيرد.(مشهد،پنجراه،ميدان عدالت،خيابان روبروي حرم مطهر امام رضاع)

چرا در جامعه اي مثل كشور ما كه يك جامعه اسلامي است از طرق مختلف سازمان هاي مختلف باعث بدآموزي كودكان معصوم وبي گناه مي شوند؟ مثلا با پخش فيلم هاي خارجي به حساب خودشان دوبله شده باعث مي شوند كه چشم نوجوانان حالتي پيدا كند كه تنها دنبال فيلم هاي خارجي باشد وديگر نسبت به فيلم هاي ايراني دل سرد شوند كه اين باعث

از بين رفتن مرز اسلام مي شود.

چند مورد ازكارهاي بزرگ حضرت عليع را بنويسيد؟

حق پولي ائمه اطهارع چگونه است؟ حق امام يا امامانعچطور؟

  1. 1988 از 4632