مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

منظور از اينكه امام رضا( را غريب الغربا مي گويند چيست؟

آيا درست است كه بگوييم قرآن اصلاً تحريف نشده بلكه كلماتي يا قسمتهايي از آن كم شده؟ اين قرآن فعلي كه در دسترس همگان است را عثمان بن عفان گرد آوري كرده؟ آيا قرآني كه عثمان گردآوري كرده با قرآني كه اميرالمؤمنين علي( گردآوري كرده يكي است؟

چرا شيعيان در نماز به مهر سجده مي كنند، و اصلاً فلسفه مهر چيست؟ و مهر از كجا باب شده است؟

حضرت شاه ولايت مرتضي علي( بعد از ضربت خوردن فرمودند : فزت و رب الكعبه. خوب اگر ابن ملجملعنه ا...عليه اين ضربه را نمي زد خوب حضرت هم اين جمله را نميفرمودند، حالا مي شود گفت ابن ملجملعنه ا...عليهباعث رستگاري حضرت شدند؟ و از جهت ديگر مي شود گفت كه ابن ملجملعنه ا...عليهمأمور الهي بوده؟ توضيح دهيد.

ولايت مطلقه فقيه چيست؟ وآيا حضرت آيت ا...خامنه اي جزء آن است؟ اثبات كنيد.

طبق روايات رسيده، و همچنين آيه 6 سوره مائده، وضو گرفتن و نماز خواندن رسول اكرم( مثل شيعيان يا تسنن بود؟ اهل تسنن بر اين اعتقادند كه وضو و نماز آنان مطابق سيره رسول ا... است.

امام حسن? به دست و تحريك چه كسي به شهادت رسيد؟

امام حسن موقعي كه به دنيا آمدند پدر و مادرشان چند سال داشتند؟

امام حسن( در چند سالگي به دنيا آمدند ودر چند سالگي رحلت فرمودند؟

عده اي مي گويند 25 سال خانه نشيني حضرت علي( بخاطر صلاح اسلام و مسلمين بود يعني آيا حضرت علي( مصلحتانديش بود؟

خلفاي سه گانه نيزمانند پيامبر( و شيعيان وضو مي گرفتند؟

درآيه 6 سوره مائده(...وايديكم الي المرافق...) منظور چيست؟ شستن به سمت مرفق(مثل اهل تسنن) يا برعكس؟

در بحث غدير خم، اهل سنت اين بحث را مطرح مي كنند دور از ذهن است كه 120 هزار نفر شركت كننده در روز 18 ذي الحجه همه فراموش كنند وصيت پيامبر( را، و از اين جهت مورد شبهه قرار مي دهند.چه پاسخي داريد؟

  1. 1992 از 4632