مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چه كسي امام حسن( را به شهادت رساند؟

چه كسي امام رضا( را به خراسان فرستاد؟ و چه كسي او را به شهادت رساند؟

اينكه گفته مي شود امام منصوب از جانب خداست به چه معناست؟ و چرا مردم خودشان نبايد امامشان را انتخاب كنند آنطور كه اهل سنت قائل هستند؟ در اين باره كتابي براي مطالعه معرفي نماييد.

جريان ولايتعهدي امام رضا( را در صورت امكان توضيح دهيد.

زيارت عاشوراي معروفه چگونه بوجود آمد؟

يك شيعه واقعي چگونه شيعي است؟

ولايت كه جانمايه و باطن نبوت است و اگر مسلماني اين حقيقت را نداشته باشد اصلاً ايماني ندارد پس بايد در اصول ديني و وحياني از اين مطلب به كرات سخن رفته باشد در كتب تشيع كه مملو از بحث و فحص پيرامون اين مطلب عميق و ظريف است به اين موضوع اهتمام شايسته ورزيده شده است اما اساس اسلام كه قرآن كريم است به طور واضح و آشكار و نيز غير قابل انكار در اين باب بحثي نشده است منظور اين كه همانطور كه اسامي پيامبران الهي و خصوصاً پيامبر اكرم( ذكر شده است چرا نام علي بن ابي طالب( كه هم عصر پيامبر و اولين مسلمان و اولين امام و صاحب ولايت است در اين صحيفه مكرمه ذكري نشده است و آيا اين موضوع مؤيد اين بحث جنجالي بين صاحبان انديشه علوي نيست كه بي شك نام علي( با توجه به جمع آوري قرآن از اين كتاب حذف شده است؟

فرق شيعه وسني چيست؟

چرا نام حضرت علي( كمتر در قرآن آمده است كه آن امام اول مي باشد؟

چگونه مي توانم به زيارت امام حسين( بروم؟اين گونه آرزوها چگونه برآورده مي شود؟

چرا خداوند در عدل خود به ما كه در اين زمان زندگي مي كنيم كم لطفي مي كند، مثلاً در زمان قديم پيامبران واماماني بودند كه مردم را راهنمايي مي كردند ولي حالا اين موضوع براي ما پيش نيامده و ما از كجا بدانيم اين شيخ ها و آيت ا... ها راست مي گويند؟

اگر يك فرد غير مسلمان از مسلماني بپرسد با استناد به كدام دليل عقلي و تاريخي و علمي (به غير از دلايل نقلي و روايي) شما معتقد هستيد كه در كتاب آسامانيتان كه به او قرآن مي گوييد هيچگونه تحريفي صورت نپذيرفته است و اين كتاب عيناً همان قرآني است كه بر پيامبر( نازل شده است در حاليكه طبق اسناد تاريخي اين مطلب مكشوف است كه قرآن در زمان خليفه سوم يعني عثمان جمع آوري شده و در آن زمان كه حدود حداقل 2 دهه از رحلت پيامبر شما گذشته بود با استفاده از حافظان اين كتاب جمع آوري شده در حاليكه اين مطلب مبرهن است كه حافظه انسان داراي نسيان و فراموشي است آنهم بعد از بيست سال و نيز در كتب تاريخي مضبوط است كه در آن زمان بين حافظان اين موضوع مطرح بوده كه عده اي از حافظان بوده اند كه آياتي از قرآن مي خواندند كه الان هيچ كس آنها را نمي داند و ايشان در جنگها كشته شده اند،چگونه بايد پاسخ داد؟

  1. 1993 از 4632