مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در باب تشيع شاعران ايراني چون مولوي، حافظ، سعدي، عطار، خيام، بحث كنيد و حقيقت تقيه در باب چنين شخصيتهاي رباني الهي را بيان كنيد.

مقام عصمت چيست؟ آيا به غير از چهارده معصوم( كس ديگري به مقام عصمت رسيده است؟

دوست دشمن علي؛ دشمن علي است، چرا اهل تسنن كه دوست دشمن علي هستند را برادران اهل تسنن مي خوانيم؟

چرا هنگامي كه خار را از پاي حضرت علي( درآوردند ايشان متوجه نشدند. ولي هنگامي كه حضرت محمد( نماز به جا ميآوردند بچه ها روي دوش ايشان نشسته بودند، پيامبر متوجه شد كه بچه ها روي دوش ايشان هستند، ولي حضرت علي( متوجه نشد؟

آيا حلال و حرام در اسلام و حلال و حرام از نظر امامان بر اثر تغيير زمان و مكان قابل تغيير است يا خير؟

حضرت ام كلثوم ـ زينب صغري فرزند اميرالمؤمنين( و حضرت زهرا( در چه تاريخي از دنيا رفتند و راجع به ايشان توضيح بفرماييد.

آياحضرت محمد( وحضرت علي ( باهم ازلحاظ درجه برابرند؟توضيح دهيد

اصحاب رس چه كساني بودند و در خلافت كدام امام زندگي مي كردند؟

حضرت رقيه( چرا داخل خرابه زندگي كرده است و چگونه شده كه بنت ولي ا... بايد داخل خرابه زندگي كند؟

وحي چيست؟

آيا رحمت خدا مخصوص شيعيان است؟

چرا سني ها از عمر پشتيباني مي كنند توضيح دهيد؟

  1. 1994 از 4632