مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا قيام و حركت امام حسين( نوعي قيام اختياري بود يا جبري؟ (با توجه به حديث ان ا... شاء ان يراك قتيلا)

در مورد لزوم عزاداري براي اهل بيت اعم از مراسمات و اهميت آن؟

چرا امام حسينع در روز عاشورا از قدرت معجزة خود استفاده نكرد و به شهادت رسيدند؟ (آب)

چرا هنگامي كه خار را از پاي حضرت علي (ع) در آوردند ايشان متوجه نشدند. ولي هنگامي كه حضرت محمد (ص) نماز به جاي ميآوردند كه بچهها روي دوش ايشان نشسته بودند حضرت متوجه شدند.

به نظر شما چرا حضرت علي (ع) متوجه نشدند ولي حضرت محمد (ص) متوجه شدند؟

مقام عصمت چيست؟ و آيا به غير از چهارده معصوم( كس ديگري به مقام عصمت رسيده است؟

ولايت كه جانمايه و باطن نبوت است اگر مسلماني اين حقيقت را نداشته باشد اصلاً ايماني ندارد پس بايد در اصول متون ديني وحياني از اين مطلب به كرات سخن رفته باشد در كتب تشيع كه مملو از بحث پيرامون اين مطلب عميق و ظريف است به اين موضوع اهتمام شايسته ورزيده شده است اما اساس اسلام كه قرآن كريم است به طور واضح وآشكار و غير قابل انكار در اين باب بحثي نشده است منظور همانطور كه اسامي پيامبران الهي و خصوصاً پيامبر اكرم ص ذكر شده است چرا نام علي بن ابيطالب ع كه هم عصر پيامبر ص و اولين مسلمان و امام و صاحب ولايت است در اين صحيفه مكرمه ذكري نشده است و آيا اين موضوع مؤيد اين بحث جنجالي بين صاحبان انديشه علوي نيست كه بي شك نام علي ع با توجه به جمع آوري قرآن از اين كتاب حذف شده است؟

اينكه گفته مي شود امام منصوب از طرف خداست به چه معناست و چرا مردم نبايد خودشان امامشان را انتخاب كنند آن طور كه اهل سنت قادرند؟ و در اين باره كتابي براي مطالعه معرفي فرماييد.

عده اي مي گويند 25 سال خانه نشيني حضرت علي( بخاطر اسلام و مسلمين بود يعني آيا حضرت مصلحت انديش بود؟

حضرت علي( بعد از ضربت خوردن فرمودند فزت و رب الكعبه خوب اگر ابن ملجم اين ضربه را نمي زد خوب حضرت هم اين جمله را نمي فرمود حالا مي شود گفت ابن ملجم سبب رستگاري حضرت شدند و از جهت دگر خداوند راضي به اين بود كه محاسن مولا غرق در خون شود. پس مي شود گفت كه ابن ملجم مامور الهي بوده. توضيح دهيد؟

چرا ما در مراسم عزاداري قرآن مي خوانيم در مراسم عروسي و ديگر مراسمها قرآن نمي خوانيم؟

در زماني كه امامام معصوم ما زنده بوده اند به چه شكل براي امام حسين(ع) عزاداري داشتند؟

در قرآن چرا سوره اي يا نامي از حضرت اميرالمؤمنين (ع) وجود ندارد؟

  1. 2000 از 4632