مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چگونه ميتوان به كمال عزاداري رسيد ؟

رهبر جامعه اسلامي حق ولايتش را بر چه اساس و مباني گرفته است؟

براي رسيدن به كمال عزاداري بايد چه كرد؟ (منظور اين كه از عزاداري به رشد و كمال برسي) بايد عزاداري و گريه و زاري براي اهل بيت چگونه باشد؟

در مورد كلماتي كه داخل پرانتز آمده مقصود امام را بيان كنيد و توضيح دهيد؟

امام علي (ع): بپرهيزيد از صولت جوانمرد چون گرسنه شود و از ناكس چون سير گردد. دو تن به خاطر من تباه شدند دوستي كه اندازه نگه نداشت و دشمني كه بغض مرا در دل كاشت. رشك بردن زن كفران است و رشك بردن مرد ايمان.در آغاز سرما خود را از آن بپاييد و در پايانش بدان روي نماييد كه سرما با تن آن مي كند كه با درختان، آغازش مي سوزاند و پايانش برگ مي روياند.

چرا زن ها ناقص العقل هستند؟ و يا حديثي را كه امام علي( در اين مورد فرموده، دليلش چيست؟

در سخنراني هاي دهة فاطميه در مورد قدرت حضرت زهرا (س) مطرح شد كه داخل كوچه حضرت يقه خليفه دوم را گرفته و به سمت خود كشيده و فرمود اگر به خاطر بيگانگان نبود نفرين مي كرد و يا عبارتي با اين مضمون.

سؤال اينجاست كه با عصمت و عفتي كه از حضرت فاطمه (س) شنيده ام كشيدن يقه يك مرد اجنبي در شأن و منزلت ايشان نمي باشد. لطفاً در صورت وجود منبع موثق در اين مورد ذكر فرماييد؟

راجع به عرفان و مسائل عرفاني مي خواستم بدانم كه چرا عرفا از واژه هاي مي خوردن و شراب نوشيدن و روابط عشقي و معشوقي دم مي زنند و مي گويند كه ما از اين تعابير مقصودمان چيز ديگري است حتي حضرت امام هم از اين كلمات استفاده مي كردند اگر اين تعابير درست است پس چرا خود ائمه كه بالاترين عرفان را داشتند از اين كلمات استفاده نمي كردند. اصلاً چه دليلي داشت كه امام هم كلمات و راههايي را مي رفتند كه عطار و خيام و مولوي كه حتي شيعه نبودند مي گفتند؟ اگر آن عرفا بر حق بودند و از ملكوت عالم با خبر بودند پس چرا سني بودند و شيعه نشدند؟

در روي منبرها گفته مي شود كه حضرت زهرا در زمانيكه عمر و ابوبكر آمدند بديدار ايشان سلام كردند و حضرت جواب سلامشان را ندادند در صورتيكه جواب سلام واجب است. لطفاً حكمت آن را بيان كنيد؟

ولايت يعني چه؟

ميزان ولايت پدر بر انسان چقدر مي باشد؟ نسبت به ولايت همسر (آقا) بر خانواده را توضيح دهيد.

دليل اينكه بعد از نام پيغمبر از صلي الله استفاده مي شود ولي بعد از نام امامان عليه السلام چيست؟

منظور امام عليع در نهج البلاغه از ناقص العقل بودن زنان چه بود؟ (مرجع تقليد بروجردي)

  1. 2003 از 4632