مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا اشكالي دارد جملات يك امام را به معصوم ديگر نسبت بدهيم؟

آيا درست است كه بگوييم ائمه مانند يك انسان هستند با 250 سال عمر بعبارت ديگر هر يك از ائمه بجاي امام حسين (ع) بودند همان كار ايشان را مي كردند و هر كدام جاي هر كدام بودند دقيقاً همان كارهاي او را مي كردند؟

چرا امام علي (ع) در مقابل چشمان خودشان حضرت زهرا (س) را مجروح كردند مقابله نكرد؟

آيا دعايي كه دعا نويسان مي نويسند و نام خدا و القاب خداوند و ائمه معصومين روي آن است گذاشتن آن در آب و سپس خوردن آن آب براي نترسيدن به هنگام خواب چگونه است؟

با توجه به خطبه خواني خانم حضرت زينب (س) در مقابل جمع كثير اعراب در واقعه كربلا، و سخن خانم فاطمه زهرا (س) (زن بهتر است كه هيچ مرد نامحرمي او را نبيند) چگونه مي شود بين اين دوسخن را جمع كرد؟ آيا صرف در اجتماع بودن زن در اسلام نهي شده يا با توجه به حدود مقرر مي شود در جامعه (چرا نظر مذهبيون راجع به حضور زن آنقدر جاهلانه و متعصبانه است؟)

حضرت علي (ع) سيد نبود ولي پسرانش سيد ناميده مي شوند چرا؟

نمازهاي يوميه به نام كدامين ائمه است توضيح دهيد ؟ چرا؟

مي دانيم كه همين عزاداري امام حسين (ع) و غيره است كه اسلام را زنده نگه داشته ولي آيا با شادي كردن در تولد ايشان نمي توان اسلام را زنده نگه داشت آيا نمي توان چنين برداشت كرد اين عزاداري ها يعني نفرين بر عالمان و ستمگران يعني مبارزه با كفر از طريق گفتن معصيت توضيح دهيد؟

چرا ما در تولد امامان كه مولود خواني مي كنيم نوعي آهنگ شبيه به عزا اريم؟

اگر بگويم شايد باورتان نشود، من هميشه در سلام كردن سعي مي كنم پيش قدم باشم چرا كه:

1ـ دستور اسلام است. 2ـ باعث افزايش محبت آن شخص در نزد افراد مي شود.

تنها يك بار مشاهده كردم كه بعد از بيرون آمدن از مسجد امير المومنين (ع) گناباد پيش نماز اين مسجد هنگامي كه از روبرو ما را ديد با اين كه حواس ما در تقدم سلام كردن پرت بود با چنان صداي بلند و رسايي سلام كرد كه جمعي كه با من بودند چنان لذتي را تا به حال نبرده بودند. حال سؤال من اين است كه چرا روحانيون عزيز به اين مسايل واقعاً با ارزش اهميت كمي مي دهند يا مثلاً من كمتر ديده ام كه يك فرد روحاني در عزاداري امام حسين (ع) مثل بقيه مردم و در كنار مردم و محل مردم سينه بزند آيا با اين كار محبوبتر نمي شوند؟ و آيا با اين كارها فاصلة مردم با ايشان كمتر نمي شود حال نمي دانم دليل اين رفتارها از طرف گويندگان دين ما چيست؟

در مورد جلسات مداحي و مولودي و عزاداري اهلبيت (ع):

الف)ـ ديده ميشود برخي از ذاكرين از آهنگ هاي غير مجاز ولي با اشعار مدح اهلبيت (ع) استفاده ميكنند، اين كار چه حكمي دارد؟

ب)ـ شركت در جلساتي كه در آن روضههاي تحريف شده يا مداحيهايي كه بوي كفر ميدهد خوانده شود چه حكمي دارد؟

ج)ـ استفاده از الفاضي چون مي و مستي و شراب و ... در كنار نام اهلبيت (ع) به اسم عرفان و عشق چه حكمي دارد؟

آيا زماني كه بهشتيان به بهشت و جهنميان به جهنم بروند و آيا فردي كه به بهشت رفته ميتواند مثلاً پسر يا دختري كه مورد علاقة وي بوده و يا هر كس ديگر را كه به جهنم وارد شده به بهشت و نزد او بياورند و به طريقي شفاعت او را طلب كند و پذيرفته شود. چون تصور من از بهشت اين است كه هرچه انسان بخواهد، خدا به او ميدهد.

  1. 2006 از 4632