مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا ائمه(ع) به كمك آن حضرت ميآيند؟اين كه در همه ايام سال مخصوصاً در ماه رمضان دعا ميكنيم كه مثلاً »اللهم ادخل علي اهل القبور السرور« آيا ممكن است به مرده اثر بگذارد؟ چگونه؟هنگامي كه ضربه شمشير ابن ملجم ملعون بر سر مبارك امام علي(ع) فرود آمد، حضرت فرمود: »به خداي كعبه رستگار شدم«. سؤال اين است مگر قبل از ضربه خوردن حضرت رستگار نبود؟چرا با اينكه درباره پاكدامني حضرت عايشه 24 آيه نازل شده است، هنوز بعضي از شما يعني اهل شيعه به اين اصل اعتقاد نداريد، دليل شما چيست؟ چون در قرآن آمده كه هر كس حتي يك آيه از قرآن مجيد را قبول نداشته باشد، مسلمان نيست.طبق آيه ابتلا ميدانيم كه مقام امامت بالاتر از مقام نبوت است. آيا مقام و منصب امامت حضرت علي(ع) و ائمه(ع) با مقام انبياء اولوالعزم برابر است؟ آيا حضرت ابراهيم(ع) كه داراي مقام نبوت و هم امامت بودند از حضرت علي(ع) بالاتر نيستند؟ لطفاً با دليل عقلي توضيح بفرماييد. چون تا اندازهاي از مقام علي(ع) اطلاع داريم؟ما معتقديم انبياء همگي معصوماند و بعضي از كارهاي آنان را تعبير به »ترك اولي« ميكنيم. سؤال اين است چرا پيامبران همين ترك اولي را بايد انجام دهند يا انجام دادند؟علت كم بودن تعداد شيعيان و زياد بودن اهل سنت چيست؟تسامح و تساهل در دين يعني چه؟بعضي ميگويند: اگر ضريح امامي را ببوسيم خرافات و بيهوده است و اصل همان دل انسان است، لطفاً توضيح دهيد.لطفاً با توجه به حديث زير به اين سؤال بنده پاسخ دهيد كه آيا امام معصوم(ع) علم غيب دارد يا نه؟

سرير ميگويد: »من... در مجلس امام صادق(ع) بوديم كه ايشان با حالت غضب بر ما وارد شد و فرمود تعجب ميكنم از مردماني كه ميپندارند ما غيب ميدانيم. جز خداي تعالي كسي علم غيب نميداند. من قصد كردم كنيزم را ادب كنم و او فرار كرد و در يكي از اتاقها پنهان شد و من ندانستم در كدام اتاق پنهان شده است...«

كتاب »اسم مستأثر در وصيت امام و زعيم اكبر«، آيت الله محمدي گيلاني، انتشارات مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام(ره)اگر خداي متعال انبيا را از گناهان مصون و معصوم داشته و عصمت آنها ضمانت انجام وظايفشان بوده، در اين صورت امتياز اختياري بودن اعمال بر ايشان ثابت نيست و استحقاق پاداشي براي انجام وظايف و اجتناب از گناهان نخواهند داشت. زيرا اگر هر شخص ديگري اين مقام را داشت مانند ايشان بود. پس اختياري وجود ندارد و هركس ميتواند نبي باشد. لطفاً چون اين شبهه مورد ابتلا براي بسياري از جوانان است، پاسخ منطقي و فطري بدهيد.چرا بايد الگوي ما حضرت فاطمه(س) و يا حضرت علي(ع) باشد؟  1. 2011 از 4632