مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

شهادت حضرت فاطمه((عليها السلام)) بر اساس عقيده شيعه و اهل تسنن چتگونه بود؟
شهادت حضرت فاطمه((عليها السلام)) بر اساس عقيده شيعه و اهل تسنن چگونه بود؟
چرا روز شهات بعضي از معصومان((عليهم السلام)) تعطيل رسمي است؟
نقش صبر امام علي((عليه السلام))در وحدت مسلمين چگونه بود؟
چرا اطراف ضريح مطهر نرده كشي نمي شود تا همه براحتي زيارت نمايند وبه خارج هدايت شوند آيا مي توان به اين وضعيت نابسامان نظم وترتيبي بخشيد؟
چرا ضريح مقدّس حضرت امام حسين((عليه السلام)) شش گوشه است؟
آيا داستان ضمانت آهو توسط امام رضا((عليه السلام)) در منابع حديثي آمده است؟
در جامعه بيشتر از شباهت انقلاب اسلامي با نهضت عاشورا صحبت مي شود حال با توجه به مشكلات زياد جامعه .لطفاً تفاوتهاي انقلاب اسلا مي با نهضت عاشورا را بيان كنيد
- علت چيست كه پس از سالها هنوز از عاشورا به عنوان مسئله داغ و تازه اي ياد مي شود؟
نسبت قضيه عاشورا ( ياران امام حسين ( ع ) ) يا افراد جامعه چيست ؟ يعني وظايف ما چيست ؟
با توجه به مشكلات فعلي جهان اسلام نقل حماسه عاشورا و اهميت دادن به آن چه دليلي دارد؟
حضرت شهربانو(ع) در زمان واقعه عاوشوار در كجا حضور داشتند؟

  1. 2031 از 4632