مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا حضرت علي ( ع ) در قضاوت هاي خلفاي راشدين شركت مي كردند؟
منظور از كلام حضرت علي ( ع ) كه مي فرمايند اگر حق خالص بود و باطل خالص بود كسي گمراه نمي شد چيست ؟
سخن علي ( ع ) پس از انتخاب شدن براي خلافت ( با حضور مردم ، حجت تمام شده ) مبين چه نكته اي است ؟
آيا حضرت علي ( ع ) كسي غيراز خود را براي خلافت در نظر داشت و چرا حضرت علي ( ع ) در انتخاب امامت به قول مهاجرين استناد مي فرمودند؟
چه كسي امامان را بعد از رحلت غسل مي دهد؟
چرا علي بن ابي طالب((عليه السلام)) خودشان اقدام به غسل فاطمه زهرا((عليها السلام))كردند؟
خـداونـد تـبارك و تعالي در قرآن مي فرمايد كه حضرت آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را بر هـمـه جهانيان برگزيد ان اللّه اصطفي آدم و نوحا و آل ابراهيم و آل عمران علي العالمين ( آل عمران / 33 ) . هـمـچـنـيـن در مورد حضرت مريم عليهاالسلام مي فرمايد : 000 اذ قالت الملائكه يا مريم ان اللّه اصطفاك و طهرك و اصطفاك علي نساء العالمين ( آل عمران / 42 ) . پس خداوند حضرت مريم را بر همه زنان عالم برتري بخشيده است . آيا اين انبياء بر پيامبر اكرم و حضرت مريم بر حضرت فاطمه نيز برتري دارند ؟
شنيدم كه دختر بزرگ تر از پنج و شش ساله را نبايد بوسيد در حالي كه در كتابي خوانده ام كه رسول الله ( ص ) تا فاطمه ( س ) را نمي بوسيد، به خواب نمي رفت.
قضيه فدك چه بود و عمر چگونه با حضرت زهرا ( س ) برخورد كرد؟
در قرآن مريم را سيده زنان عالم معرفي كرده و در روايات ما حضرت زهرا ( س ) سيده زنان معرفي شده است آيا اين تناقض نيست ؟
آيا شكستن پهلوي حضرت فاطمه و سيلي خوردن آن حضرت از خليفه دوم صحت دارد؟
فداكاري امام حسين((عليه السلام)) به چه انگيزه اي بود؟
  1. 2039 از 4632