مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

معناي مرتضي و ابو تراب چيست؟
اگر ائمه((عليهم السلام)) داراي معجزه بودند چرا امام حسين((عليه السلام)) آب از زمين استخراج نكرد؟
چرا پيامبران يا ائمه اطهار((عليهم السلام)) كه معجزه داشتند در بعضي از جنگها شكست مي خوردند حتّي بعضي از مواقع كشته مي شدند مثلا امام حسين((عليه السلام)) كشته شد؟
پاسخ اين اشكال چيست كه برخي مي گويند: «بزرگ ترين معجزه ها تنها مي توانند وجود رابطه با نيرويي مافوق بشر را ثابت كنند، نه رابطه با خدا را»؟
آيا اژدها شدن عصاي حضرت سجاد((عليه السلام)) صحت دارد؟
آيا خداي بزرگ امام را معصوم آفريده و يا عصمت امري كسبي است؟
آيا مقام امامت، كه برخي پيامبران((عليهم السلام)) داشته اند، از مقام نبوّت برتر است؟
مقام پيامبر6بالاتر است يا امام ؟ توضيح دهيد.

چرا خداوند از ميان تمام پيامبران، مقام حضرت محمد(ص) را بالاتر شمرد و قرآن را به عنوان بهترين و كامل ترين كتاب آسماني قرار داد؟

آيا كسي هر چقدر هم كار خوب بكند و پرهيزگار باشد، به درجه پيامبر (ص) ميرسد؟ اگر نه، چرا پيامبر (ص) فرمود: پا جاي پاي من بگذاريد؟ آيا من كه وقت پرداختن به معنويات را ندارم، لااقل ميتوانم مثل رجبعلي خياط باشم؟

حضرت امير((عليه السلام)) كه فقط مقام امامت را داشت چگونه از پيامبراني مانند ابراهيم كه هم پيغمبر بود و هم مقام امامت را داشته اند افضل و برتر بوده است؟
چگونه مقام حضرت علي((عليه السلام)) از حضرت نوح((عليه السلام)) و ابراهيم((عليه السلام)) و موسي((عليه السلام)) و عيسي((عليه السلام)) بالاتر است؟
  1. 2044 از 4632