مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

از آيات قرآن استفاده مي شود كه پيامبران شاهدان و گواهان بر امت خويشند در حالي كه آيه 109 سـوره مـائده مي گويد : هنگامي كه از پيامبران درباره رسالت وماموريتشان سئوال مي شود كه مـردم در بـرابـر دعوت شما چه پاسخي گفتند ؟ آنها ازخود نفي علم كرده و همه چيز را به خدا وامي گذارند ؟
طـبـق آيـه 117 سوره مائده مسيح (ع ) گواهي و شهادت خود را در روز قيامت منحصر به زماني مـي كـنـد كـه در ميان امت خويش مي زيسته و اما نسبت به بعد از آن اين گواهي رااز خود سلب مي نمايد در حالي كه در آيه 159 سوره نساء مي خوانيم : مسيح در روزقيامت نسبت به همه آنان , اعم از كساني كه در عصر او بودند يا نبودند گواهي مي دهد ؟
چرا شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد است ؟
رسول گرامي اسلام(ص) چه كساني را هنگام مرگ، شهيد معرفي ميكند؟

در حالي كه وجود امام معصوم بهتر از فقدان اوست، چرا مي گوييم شهادت امام حسين((عليه السلام)) باعث حفظ اسلام شد؟
آيا شهادت چهل مؤمن براي كافر مؤثّر است؟
2- درباره شهداء و شهيدان توضيح دهيد ؟
آيه 154 از سوره بقره و آيه 169 از سوره آل عمران تقريبا معنايي واحد دارند . در هـر دو آيـه آمده است كه كساني را كه در راه خدا كشته شده مرده نپنداريد بلكه زنده اند و در نزد پروردگارشان روزي مي خورند . اما شان نزول اين آيات در موردشهداء جنگ بدر است پس اين حكم هم مخصوص آنهاست .
اطلاعاتي از زندگي شهيد حسين فهميده را از شما خواهانم .
به چه دليل در فرهنگ اسلامي، به غيرمسلماني كه در نبرد با دشمنان خدا كشته مي شود، شهيد اطلاق نمي گردد؟
از آنجا كه اظهار ناراحتي، ضعف شمرده مي شود، آيا گريستن در مفارقت فرزند يا شهيد حتي در پنهان نيز از اين موارد است؟
آيا گريه و زاري براي شهيد و يا ائمه اطهار((عليهم السلام)) خوب است؟ آيا بايد براي آنان گريه كرد يا فقط راه آنان را ادامه داد؟
  1. 2048 از 4632