مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

دليل اينكه اگر غيرمسلمان در نبرد با دشمنان خدا كشته شود، شهيد گفته نمي شود چيست؟
آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟
آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟
دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟
اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟
چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟
آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
حضرت آدم و حوا فريب شيطان را خوردند و از بهشت بيرون رانده شدند، گناه ما چيست كه از بهشت رانده شده ايم؟
  1. 2049 از 4632