مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آدم و حوا در كدام يك از سرزمين هاي دنيا فرود آمدند؟
چرا در قرآن(1) در مورد فرود آمدن حضرت آدم و حوا، تعبير جمع به كار رفته است؟
در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قرآن آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
طريقه توليد مثل بين فرزندان آدم و حوا چگونه بوده است؟

دميده شدن روح در آدم ( عليه السلام ) و به طور كلّي در انسان ها چگونه است؟
فرشتگان از كجا مي دانستند كه موجودي كه خداوند خواهد آفريد بر روي زمين فساد و خونريزي مي كنند؟
آيا از آنچه در روايات وارد شده كه خداوند قبل از حضرت آدم ( عليه السلام ) چندين هزار آدم آفريده است ، نظريه داروين تقويت نمي شود؟
ملاك خليفه خدا بودن آدم ( عليه السلام ) در زمين چه بوده است؟
چگونه جواب خداوند به فرشتگان « اني اعلم ما لا تعلمون » براي آنان قانع كننده بود؟
آيا تعبير قرآني « دميدن روح آدم ( عليه السلام ) به معناي اين نيست كه روح آدم ( عليه السلام ) تنزل يافته روح خداست؟
نوري كه بر جبين حضرت آدم ابوالبشر بود چه شد؟
آدم و حوا چگونه به وجود آمده اند؟
  1. 2050 از 4632