مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا حضرت آدم از پيدايش پيامبران و امامان بعد از خودش اطّلاع داشت؟
در قرآن كريم آمده است كه خداوند پس از آن كه آدم ( عليه السلام ) را آفريد ، علومي را به او آموخت . پس چرا انسانهاي نخستين چيزي نمي دانستند و از علوم بي بهره بودند؟
هر پيامبري بايد صاحب كتاب و داراي معجزه باشد . معجزه و كتاب حضرت آدم ( عليه السلام ) چه بوده است؟
اگر حضرت آدم ( عليه السلام ) اوّلين انسان بوده است ، پيامبر بودن او چگونه قابل توجيه است؟
آيا حضرت آدم ( عليه السلام ) با خداوند ، از طريق وحي ارتباط داشت؟
آيا حضرت آدم ( عليه السلام ) پيامبر بوده است؟
از آنجا كه سجده كردن جز براي خداوند روا نيست ، چطور خداوند امر كرد ملايك بر انسان سجده كنند؟
آيا حاملان عرش از سجده حضرت آدم معاف بودند؟
برتري حضرت آدم بر ابليس چيست
با علم به اينكه كافران و راندشدگان درگاه خدا در بهشت راه ندارند ، چطور شيطان در بهشت وارد شد و حضرت آدم ( عليه السلام ) را فريب داد؟
حضرت آدم و همسرش حوا در بهشت اسكان داده شده و سپس به خاطر لغزش به زمين منتقل شدند؟
چرا خداوند با اينكه آدم را براي زمين آفريده بود ، او را در بهشت جاي داد؟
  1. 2052 از 4632