مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا در قرآن در مورد فرود آمدن حضرت آدم و حوا ، تعبير جمع به كار رفته است؟
{P - سوره بقره ، آيه 36 . P}
آصف بن برخيا كيست؟
مختصري درباره تاريخ اندلس بيان فرمائيد؟
حضرت ابراهيم ( ع ) چه ديني داشت ؟
آيا هدف وسيله را توجيه مي كند؟ و چرا حضرت ابراهيم(ع) براي ارشاد مشركان با آنان همراه شد؟
آيا آزر بت تراش پدر حضرت ابراهيم « عليه السلام » بوده است ؟
چرا خداوند ابراهيم « عليه السلام » را خليل الله مي خواند ؟
اگر بگوييم ابراهيم « عليه السلام » يهودي و نصراني نبوده ، چون تورات و انجيل بعد از او نازل شده است؛ پس ابراهيم « عليه السلام » مسلمان هم نبوده؛ زيرا قرآن بعد از او نازل شده است . با اين وصف چگونه در قرآن مسلمان به حساب آمده است ؟
{P - سوره آل عمران ، آيه 67 . P}
با اينكه ملكوت آسمانها و زمين مشهود حضرت ابراهيم « عليه السلام » بوده است ، چگونه از خداوند شهود كيفيت زنده شدن مردگان را تقاضا كرد ؟
چرا خداوند به ابراهيم « عليه السلام » امر كرد فرزندش اسماعيل را ذبح كند ؟
آزمايش هايي كه خداوند نسبت به ابراهيم « عليه السلام » كرد و ابراهيم « عليه السلام » در آنها موفق شد و به مقام امامت و رهبري مردم رسيد چه بود ؟
محي الدين عربي چه كسي بود؟ تفسيري از كارهاي او را ارائه فرماييد. آيا همة انسان ها مي توانند به مقام و منزلت او برسند؟

  1. 2054 از 4632