مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر هدف از بعثت پيامبران اصلاح جامعه انساني است , پس چرا اين هدف عملي نشده وصفحات تاريخ بشر پر از جرائم است ؟
اگر وجود اختيار , اراده و اميال در انسانها به خواست خداوند است و تكويني است ; و اگر اختلاف ها معلول اختيار و اراده و اميال گوناگون است , پس همواره اختلاف وجود خواهد داشت . از اين رو چرا خداوند انبياء را فرستاد تا رفع اختلاف شود ؟
برهان بر ضرورت بعثت انبياء را تقرير كنيد ؟
آيا همه انبياء در منطقه جغرافيايي خاصي مبعوث شده اند ؟ به چه دليل ؟
در چه صورتي , فرستادن پيامبر جديد , ضرورتي نخواهد داشت ؟
سنتهاي الهي را در ارتباط با بعثت انبياء , و واكنش مردم در برابر ايشان , بيان كنيد .
هدف نهايي از بعثت پيامبر اسلام (ص ) چيست ؟
با وجود عقل و خردمنداني كه در همه جوامع وجود دارند فلسفه فرستادن پيامبران چيست ؟
قـرآن در آيه 92 سوره انعام هدف بعثت پيامبر را انذار و هدايت مردم مكه و كساني كه پيرامون آن هستند ذكر مي كند آيا اين با جهاني بودن اسلام منافات ندارد ؟
طبق آيه و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ما هيچ پيامبري را , جز به زبان قومش نفرستاديم (1) و كـتـاب آسـمـانـي وي نيز به زبان همان مردم بوده است بنابر اين , اگر نبوت يك پيامبر مـخصوص به همان قوم باشد , اين روش بسيار پسنديده خواهد بود و اگر نبوت وي جهاني و براي عـمـوم افراد جهان باشد , چرا بايد كتاب اوبه زبان قوم ( يعني مانند عربي نسبت به پيامبر اسلام ) باشد ؟
آيا بعد از بعثت پيامبرر خاتم((صلي الله عليه وآله))فقط مسلمانان به بهشت مي روند؟

پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

  1. 2067 از 4632