مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا پسر نوح به خدا ايمان نياورد؟
چرا براي پيامبر قلم وكاغذنياوردند تا موضوع ولايت را مطرح نمايد و اينكه مردم گفتند پيامبر ? هزيان مي گويد چقدر موثق است؟
چرا پيامبر((صلي الله عليه وآله)) درباره مسأله ولايت و امامت چيزي ننوشت؟
آيا مي توان گفت كه پيامبر در غدير خم، وصي مالي براي خود انتخاب كرد، نه جانشين در حكومت؟
پيامبر در روز غدير علي((عليه السلام)) را به چه كار نصب كردند؟ و مسلمانان در قبال علي((عليه السلام)) چه وظيفه اي دارند؟
پيامبر در حديث غدير علي((عليه السلام)) را به چه كار نصب كردند؟ و مسلمانان در قبال علي((عليه السلام)) چه وظيفه اي دارند؟
پيامبر در روز غدير حضرت علي((عليه السلام)) را براي چه امري نصب كردند؟
1ـ لطفا اطلاعاتي درباره زندگي نبي اكرم (ص) بيان فرماييد؟
1ـ بعد از حضرت محمد(ص) دشمنان حضرت چه شدند ؟
2ـ ياران واقعي حضرت رسول اكرم(ص) چه كساني بودند؟
2ـ حضرت محمد در جواب عمر چه گفت؟
2ـ دين آباء و اجداد پيامبر اكرم(ص) چه و چگونه بوده است؟
2- حضرت محمد(ص) چگونه وفات يافتند؟ وبه چه بيماري ؟
  1. 2070 از 4632